Mỗi tuần một chuyên đề

vướng mắc khi làm lại BCTC năm 2013

  • Thread starter nguoihanoi1977
  • Ngày gửi
N

nguoihanoi1977

Trung cấp
2/3/10
129
7
18
46
Đội Cấn
Chào các bạn, mình đang vướng 1 vấn đề cần các bạn cho ý kiến gấp.
Bây giờ mình đang in sổ sách của năm 2013 thì phát hiện nhập số liệu xuất kho hàng hóa bị nhầm nên đang tính làm lại báo cáo tài chính năm 2013 lại cho chuẩn.
Nhưng đầu năm lập BCTC thì ra số lỗ 127trđ, bây giờ điều chỉnh giảm số xuất kho thì dẫn theo giá vốn giảm -> công ty có lãi hơn 9trđ.
Vậy mình muốn hỏi ý kiến các bạn là mình làm lại BCTC năm 2013 như vậy thì có được chuyển lỗ 9trđ đó từ mấy năm trước không? (công ty đã quyết toán thuế đến hết năm 2012 với số lỗ được chuyển là 608trđ)
Trân trọng cảm ơn!
 
  • Like
Reactions: eTax
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Chào các bạn, mình đang vướng 1 vấn đề cần các bạn cho ý kiến gấp.
Bây giờ mình đang in sổ sách của năm 2013 thì phát hiện nhập số liệu xuất kho hàng hóa bị nhầm nên đang tính làm lại báo cáo tài chính năm 2013 lại cho chuẩn.
Nhưng đầu năm lập BCTC thì ra số lỗ 127trđ, bây giờ điều chỉnh giảm số xuất kho thì dẫn theo giá vốn giảm -> công ty có lãi hơn 9trđ.
Vậy mình muốn hỏi ý kiến các bạn là mình làm lại BCTC năm 2013 như vậy thì có được chuyển lỗ 9trđ đó từ mấy năm trước không? (công ty đã quyết toán thuế đến hết năm 2012 với số lỗ được chuyển là 608trđ)
Trân trọng cảm ơn!

Số liệu năm 2012 đã kiểm tra quyết toán và được xác định lỗ 608tr thì năm 2013 về sau bạn được chuyển lổ trong khoản 608 tr, chỉ xem xét số lỗ đó có thoả mãn 5 năm kể từ khi xác định số lỗ.
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Năm 2012 công ty đã quyết toán thuế , cơ quan thuế đã duyệt số lỗ được chuyển là 608 triệu đồng thì bạn được chuyển hết số lỗ này trong vòng 05 năm (Ghi chú số lỗ này là số lỗ phát sinh của các chi phí hợp lý hợp lệ theo quy định và đã được cơ quan thuế chấp nhận ) theo luật như sau:


Các căn cứ 01:

THÔNG TƯ​
Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp


Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế.

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ 10: Năm 2011 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2012 DN A có phát sinh thu nhập chịu thuế là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2011 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập chịu thuế năm 2012.

Ví dụ 11: Năm 2011 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2012 DN B có phát sinh thu nhập chịu thuế là 15 tỷ đồng thì:

+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập chịu thuế năm 2012;

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2011 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Các căn cứ 02:

NGHỊ ĐỊNH Số: 218/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP​

Điều 7. Xác định lỗ và chuyển lỗ

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm (-) về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang được xác định theo công thức quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp có lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

3. Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) sau khi đã thực hiện bù trừ với thu nhập chịu thuế của hoạt động này hoặc bù lỗ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định này nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lỗ sang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó, thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.


Các căn cứ 03:

THÔNG TƯ Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp​

Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
 
N

nguoihanoi1977

Trung cấp
2/3/10
129
7
18
46
Đội Cấn
Mình cảm ơn bạn đã trả lời. Nhưng ý của mình ở đây là mình làm lại báo cáo tài chính năm 2013 để nộp thì có được chuyển lỗ k (báo cáo cũ thì lỗ, báo cáo mới lại có lãi mà). Có bị phạt gì không nhỉ?
 
N

nguoihanoi1977

Trung cấp
2/3/10
129
7
18
46
Đội Cấn
Có bạn nào biết thì vào góp ý giúp mình với. Mình cần gấp mà.
 
nguyenduy2702

nguyenduy2702

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...
Có bạn nào biết thì vào góp ý giúp mình với. Mình cần gấp mà.

Bạn cho mình hỏi là công ty của bạn là doanh nghiệp FDI hay là sao? Và Công ty bạn năm trước có Kiểm toán BCTC không vậy?

Ở đây mình có 2 hướng xử lý, bạn trả lời rồi mình tư vấn thêm nha!
 
nguyenduy2702

nguyenduy2702

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...
Bạn cho mình hỏi là công ty của bạn là doanh nghiệp FDI hay là sao? Và Công ty bạn năm trước có Kiểm toán BCTC không vậy? Bạn nộp BCTC lên cho cơ quan thuế chưa?

Ở đây mình có 2 hướng xử lý, bạn trả lời rồi mình tư vấn thêm nha!
 
P

Phamthivananh

Trung cấp
3/8/09
106
21
18
Ha Noi
Làm lại báo cáo và gửi lại báo cáo mới cho cơ quan thuế, số lỗ được chuyển theo quyết định. Nếu bạn lăn tăn thì cứ nộp tiền thuế vào, số tiền lỗ chưa chuyển thì vẫn còn đấy để dùng cho năm sau, phạt thì còn tùy theo đơn vị quản lý, có những đơn vị dễ dãi thì cho qua nhưng có đơn vị lại đòi phạt
 
N

nguoihanoi1977

Trung cấp
2/3/10
129
7
18
46
Đội Cấn
Cảm ơn bạn, cty mình là doanh nghiệp TNHH bình thường thôi, buôn bán nhỏ, k kiểm toán BCTC gì cả.
Làm lại báo cáo và gửi lại báo cáo mới cho cơ quan thuế, số lỗ được chuyển theo quyết định. Nếu bạn lăn tăn thì cứ nộp tiền thuế vào, số tiền lỗ chưa chuyển thì vẫn còn đấy để dùng cho năm sau, phạt thì còn tùy theo đơn vị quản lý, có những đơn vị dễ dãi thì cho qua nhưng có đơn vị lại đòi phạt
Cảm ơn bạn, k phải mình lăn tăn mà mình muốn chính xác để báo cáo sếp có hướng giải quyết mà. Nếu chuyển được lỗ thì k sao nhưng nếu k được mà phải nộp thuế thì cá nhân mình phải đứng ra nộp số thuế đó cho cty rồi.
 
nguyenduy2702

nguyenduy2702

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...

Vậy bạn cứ xử lý như mọi người nói nha, bạn làm lại BCTC và tờ khai quyết toán thuế và mang lên nộp bình thường.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA