Sai số dư đầu kỳ TK 331

  • Thread starter Kieu Nguyen 93
  • Ngày gửi
K

Kieu Nguyen 93

Sơ cấp
26/12/22
12
2
3
30
Công ty em thanh tra thuế số liệu đến hết năm 2021. Bên thuế tự làm lại báo cáo cho bên em (phí thoả thuận). Bên thuế có bàn giao lại số liệu và em tiếp nhận làm tiếp từ 2022. Trong quá trình kiểm tra lại em thấy số dư cuối kỳ TK331 bị sai. Đúng thì số dư 331 vừa bên nợ vừa bên có nhưng bảng cân đối phát sinh bàn giao lại cấn trừ còn lại số dư bên nợ. Em có hỏi lại thì bên đó nói bây giờ nhập đúng số dư 2 bên TK331 vào đầu kỳ năm 2022 rồi làm tiếp. Vậy khi nộp BCTC 2022: số đầu năm trên bảng cân đối kế toán 2022 em nhập lại số theo bảng cân đối kế toán năm 2021 bên thuế đã nộp trên trang thuế điện tử hay tự điều chỉnh lại số rồi nhập số đúng ạ? (Vì TK331 bị sai nên dẫn đến bảng cân đối kế toán bị sai. Không biết ngoài ra số liệu sai đó còn ảnh hưởng đến báo cáo nào đã nộp 2021 không nhờ a/c hướng dẫn ạ).
Ngoài ra bên em có phát sinh 1 khoản đặt cọc 600tr thời hạn thu hồi trên 1 năm. Đến cuối 2021 vẫn chưa nhận lại khoản đã đặt cọc đó (hạch toán vào 244). Trên bảng cân đối kế toán 2021 bên thuế nộp em thấy để vào mục B - TÀI SẢN DÀI HẠN, mã 216: phải thu dài hạn khác là đúng chưa ạ?
Nhờ a/c có kinh nghiệm hướng dẫn ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,382
113
50
TP.HCM
Công ty em thanh tra thuế số liệu đến hết năm 2021. Bên thuế tự làm lại báo cáo cho bên em (phí thoả thuận). Bên thuế có bàn giao lại số liệu và em tiếp nhận làm tiếp từ 2022. Trong quá trình kiểm tra lại em thấy số dư cuối kỳ TK331 bị sai. Đúng thì số dư 331 vừa bên nợ vừa bên có nhưng bảng cân đối phát sinh bàn giao lại cấn trừ còn lại số dư bên nợ. Em có hỏi lại thì bên đó nói bây giờ nhập đúng số dư 2 bên TK331 vào đầu kỳ năm 2022 rồi làm tiếp. Vậy khi nộp BCTC 2022: số đầu năm trên bảng cân đối kế toán 2022 em nhập lại số theo bảng cân đối kế toán năm 2021 bên thuế đã nộp trên trang thuế điện tử hay tự điều chỉnh lại số rồi nhập số đúng ạ? (Vì TK331 bị sai nên dẫn đến bảng cân đối kế toán bị sai. Không biết ngoài ra số liệu sai đó còn ảnh hưởng đến báo cáo nào đã nộp 2021 không nhờ a/c hướng dẫn ạ).
Ngoài ra bên em có phát sinh 1 khoản đặt cọc 600tr thời hạn thu hồi trên 1 năm. Đến cuối 2021 vẫn chưa nhận lại khoản đã đặt cọc đó (hạch toán vào 244). Trên bảng cân đối kế toán 2021 bên thuế nộp em thấy để vào mục B - TÀI SẢN DÀI HẠN, mã 216: phải thu dài hạn khác là đúng chưa ạ?
Nhờ a/c có kinh nghiệm hướng dẫn ạ.
Số dư đầu kỳ niên độ kế tiếp của DN, đối với CQ thuế, họ sẽ căn cứ vào dữ liệu DN đã nộp trên hệ thống.
Nếu DN phát hiện sai sót thì sau khi điều chỉnh sẽ tiến hành nộp là các tờ khai hay BCTC phát hiện sai sót. Tuy nhiên, DN không được phép nộp lại sau khi CQ thuế đã tiến hành thanh/kiểm tra.
Trường hợp của bạn thì vẫn phải dùng số dư cuối kỳ của BCTC đã nộp, và thực hiện các bút toán điều chỉnh vào đầu năm 2022 để đưa các số dư bị sai lệch về đúng bản chất.

Khoản đặt cọc như bạn mô tả, được trình bày trên khoản mục tài sản dài hạn (phải thu dài hạn) là phù hợp.
 
  • Like
Reactions: Kieu Nguyen 93
K

Kieu Nguyen 93

Sơ cấp
26/12/22
12
2
3
30
Số dư đầu kỳ niên độ kế tiếp của DN, đối với CQ thuế, họ sẽ căn cứ vào dữ liệu DN đã nộp trên hệ thống.
Nếu DN phát hiện sai sót thì sau khi điều chỉnh sẽ tiến hành nộp là các tờ khai hay BCTC phát hiện sai sót. Tuy nhiên, DN không được phép nộp lại sau khi CQ thuế đã tiến hành thanh/kiểm tra.
Trường hợp của bạn thì vẫn phải dùng số dư cuối kỳ của BCTC đã nộp, và thực hiện các bút toán điều chỉnh vào đầu năm 2022 để đưa các số dư bị sai lệch về đúng bản chất.

Khoản đặt cọc như bạn mô tả, được trình bày trên khoản mục tài sản dài hạn (phải thu dài hạn) là phù hợp.
I. Vậy trên Misa em sẽ tạo TK chi tiết 244 gồm:
1.TK 2441 - cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (ngắn hạn) thiết lập chạy về Mã 136: Phải thu ngắn hạn khác cho các khoản đặt cọc thời hạn từ 12 tháng trở xuống
2.TK 2442 - cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (dài hạn) thiết lập chạy về Mã 216: Phải thu dài hạn khác cho các khoản đặt cọc thời hạn trên 12 tháng
II. Tương tự TK 344 phát sinh (thực tế có phát sinh) cũng tạo TK chi tiết gồm:
1.TK 3441 - nhận ký quỹ, ký cược (ngắn hạn) thiết lập chạy về Mã 319: Phải trả ngắn hạn khác cho các khoản nhận cọc của khách thời hạn từ 12 tháng trở xuống
2.TK3442 - nhận ký quỹ, ký cược (dài hạn) thiết lập chạy về Mã 337: Phải trả dài hạn khác cho các khoản nhận cọc của khách thời hạn trên 12 tháng
Đúng chưa ạ? Vì hiện tại trên Misa thiết lập TK 244 tất cả chạy về Phải thu ngắn hạn khác và TK 344 tất cả chạy về Phải trả ngắn hạn khác nên em mới thấy có sự chênh lệch trên bảng CĐKT các khoản mục này.
 
  • Like
Reactions: Viet Huong
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,382
113
50
TP.HCM
I. Vậy trên Misa em sẽ tạo TK chi tiết 244 gồm:
1.TK 2441 - cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (ngắn hạn) thiết lập chạy về Mã 136: Phải thu ngắn hạn khác cho các khoản đặt cọc thời hạn từ 12 tháng trở xuống
2.TK 2442 - cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (dài hạn) thiết lập chạy về Mã 216: Phải thu dài hạn khác cho các khoản đặt cọc thời hạn trên 12 tháng
II. Tương tự TK 344 phát sinh (thực tế có phát sinh) cũng tạo TK chi tiết gồm:
1.TK 3441 - nhận ký quỹ, ký cược (ngắn hạn) thiết lập chạy về Mã 319: Phải trả ngắn hạn khác cho các khoản nhận cọc của khách thời hạn từ 12 tháng trở xuống
2.TK3442 - nhận ký quỹ, ký cược (dài hạn) thiết lập chạy về Mã 337: Phải trả dài hạn khác cho các khoản nhận cọc của khách thời hạn trên 12 tháng
Đúng chưa ạ? Vì hiện tại trên Misa thiết lập TK 244 tất cả chạy về Phải thu ngắn hạn khác và TK 344 tất cả chạy về Phải trả ngắn hạn khác nên em mới thấy có sự chênh lệch trên bảng CĐKT các khoản mục này.
Đúng rồi, em.
 
  • Like
Reactions: Kieu Nguyen 93

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA