lắp ráp nhà tiền chế

  • Thread starter Hanh phim
  • Ngày gửi
Hanh phim

Hanh phim

Sơ cấp
11/11/12
52
0
6
41
Tây Ninh
cả nhà giúp em với...đơn vị em mới lắp ráp nhà tiền chế khung sắt để xe ô tô trị giá 38tr bằng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp....mà quỹ này em đang gửi tại KBNN vậy em phải hạch toán như thế nào đây...mong cả nhà giúp em với
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều