Hồ sơ hoàn thuế

  • Thread starter Thao Minh KT
  • Ngày gửi
T

Thao Minh KT

Guest
4/11/14
17
5
3
39

Ngày 27/10/2014, Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư chính thức có hiệu lực.

Theo đó, hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
- Văn bản đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, trong đó ghi lý do đề nghị hoàn trả là theo hướng dẫn tại Thông tư này (ghi rõ số Thông tư), trong hồ sơ chưa có chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.
- Bảng kê các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đã đóng dấu xác nhận của cơ quan hải quan theo mẫu 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC trong đó ghi rõ gửi kèm văn bản đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/ĐNHT và cột ghi chú ghi rõ là “nợ chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu”.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp và chính xác của hồ sơ, chứng từ, hóa đơn và các tài liệu khác có liên quan đến đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế.

Nguồn tin: TAVA
 
  • Like
Reactions: PhucXNK
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA