Mỗi tuần một chuyên đề

Chuyển khoản hóa đơn >20tr. Những điểm sửa đổi cần lưu ý

  • Thread starter ketoana2
  • Ngày gửi
ketoana2

ketoana2

Cao cấp
15/8/08
664
133
43
41
TP.HCM
Chuyển khoản hóa đơn >20tr. Những điểm sửa đổi cần lưu ý


Lần 1: Hóa đơn >20tr,không chuyển khoản, không đựoc khấu trừ thuế GTGT

Lần 2: Hóa đơn >20tr, không chuyển khoản sẽ không đựoc khấu trừ và không đựơc tính chi phí (loại tòan bộ giá trị hóa đơn)

Lần 3: Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế)


Hậu quả: nhiều doanh nghiệp lao đao chứng minh bên bán đã đăng ký tài khoản. Và thắc mắc về tài khỏan vay có phải đăng ký thuế hay không


Lần 4: TT Số: 119/2014/TT- BTC

Bổ sung .

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp)


Kết quả: Cởi trói 1 chút, nhưng bên bán có cần chứng minh bên mua có đăng ký thuế không, Nếu bên bán không đăng ký tài khỏan vậy bên mua có đựoc khấu trừ không?


Lần 5: công văn dứơi luật của cục thuế TP.HCM Số: 3283/CT-TTHT


“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán(tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) ……

Theo quy định nêu trên thì Tài khoản của bên bán thông tin cho bên mua biết để bên mua thực hiện thanh toán tiền mua hàng cho bên bán qua ngân hànglà tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế,


bên bán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin tài khoản mở tại ngân hàng của mình cho bên mua.


Do đó khi mua hàng người mua chỉ cần có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật thì đáp ứng điều kiện khấu trừ về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt,không phải yêu cầu bên bán cung cấp bản chụp tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08/MST hoặc có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý bên bán xác nhận về tài khoản của bên bán đã đăng ký với cơ quan thuế.

CụcThuếTPtrả lời để Chicục Thuế biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫntại công văn này.


 
  • Like
Reactions: nttamdan
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA