Tính lương cho CBCNV

  • Thread starter Jin Joo
  • Ngày gửi
J

Jin Joo

Guest
22/11/14
3
0
1
25
Ai giúp e định khoản vs ạ
Cuối tháng tính lương CBCNV là 20: bộ phận kinh doanh 12, bộ phận quản lý 8. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định.
Sau khi trừ các khoản bảo hiểm, công ty chi TM trả lương.
Khấu hao TSCĐ ở bộ phận kinh doanh 5, bộ phận quản lý 3
 

Thành viên trực tuyến

  • LMyPham

Xem nhiều