Mỗi tuần một chuyên đề

Giúp em với, kế toán hàng bán bị trả lại !!!

  • Thread starter thaohanh1995
  • Ngày gửi
T

thaohanh1995

Guest
13/11/14
5
0
1
28
có ý kiến cho rằng đối vơi doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê dịnh kỳ có 2 trường hợp về kế toán hàng bán bị trả lại
1/ hàng đã bán trong kỳ và bị trả lại trong kỳ: trong trường hợp này kế toán chỉ thực hiện bút toán ghi nhận doanh thu hàng bán bị trả lại, ko thực hiện bút toán ghi giảm giá vốn
2/hàng đã bán ở kỳ trước và bị trả lại ở kỳ này: trong trường hợp này kế toán cần thực hiện cả bút toán ghi nhận doanh thu hàng bán bị trả lạ và bút toán ghi giảm giá hàng vốn
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ TRÊN
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
có ý kiến cho rằng đối vơi doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê dịnh kỳ có 2 trường hợp về kế toán hàng bán bị trả lại
1/ hàng đã bán trong kỳ và bị trả lại trong kỳ: trong trường hợp này kế toán chỉ thực hiện bút toán ghi nhận doanh thu hàng bán bị trả lại, ko thực hiện bút toán ghi giảm giá vốn
2/hàng đã bán ở kỳ trước và bị trả lại ở kỳ này: trong trường hợp này kế toán cần thực hiện cả bút toán ghi nhận doanh thu hàng bán bị trả lạ và bút toán ghi giảm giá hàng vốn
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ TRÊN
Các đơn vị thương mại hạch toán hàng tồn kho theo kiểm kê định kỳ là các đơn vị kinh doanh các mặt hàng giá trị nhỏ, nhập xuất nhiều mà chưa áp dụng công nghệ trong quản lý hàng tồn kho.
Việc có hạch toán giảm giá vốn hay không ngay hàng bị trả lại thì tổng giá vốn cũng không thay đổi: Nếu đến cuối kỳ mới kiểm kê thì giá vốn sẽ giảm do hàng bị trả lại nằm trong hàng tồn kho cuối kỳ. Nếu hạch toán giảm giá vốn ngay thì phải theo dõi riêng số hàng bán bị trả lại để không tính đến khi xác định số lượng tồn cuối kỳ để tính giá vốn, việc làm này sẽ dẫn đến phức tạp hóa công việc.

Như vậy thì dù hàng bán bị trả lại trong kỳ là thuộc về kỳ bán hàng nào thì cũng không ghi nhận giảm giá vốn ngay khi xảy ra nghiệp vụ hàng bán bị trả lại trong hệ thống hàng tồn kho theo kiểm kê định kỳ.
 
  • Like
Reactions: thaohanh1995
D

DrX

Trung cấp
19/11/14
75
27
18
35
Căn nguyên chỉ là cách hạch toán.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA