Mỗi tuần một chuyên đề

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN 2014 tiền lương giám đốc Công ty TNHH 1TV và DNTN

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Trường hợp 02: Quyết toán thuế TNDN tiền lương giám đốc Công ty TNHH 1TV và DNTN

+Phần tiền lương không được đưa vào chi phí hợp lý theo luật thuế TNDN:
-Căn cứ 01:


NGHỊ ĐỊNH Số: 218/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

m) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ), thù lao trả cho thành viên sáng lập doanh nghiệp mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; các khoản chi tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện (là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định, không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế). Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau;


-Căn cứ 02:
THÔNG TƯ Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.+Trong năm doanh nghiệp có đưa lương của giám đốc vào bảng lương chấm công và tham gia bảo hiểm và các khoản trích theo lương (do giám đốc muốn đóng bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN nên bắt kế toán đưa vào bảng lương, kế toán đã hướng dẫn cho giám đốc theo luật bị xuất toán không được đưa vào chi phí hợp lý và khuyên nên chuyển sang dạng bảo hiểm tự nguyện ….nhưng giám đốc không chịu và chỉ thị kế toán phải làm ….và kế toán đã tuân theo lệnh cấp trên đưa vào danh sách bảng lương)

Chi phí lương được kế toán tổng hợp như sau

-Tiền lương phải trả bộ phận quản lý: Nợ 6421/ có 334=8.680.000 x 12=104.160.000

-Các khoản trích theo lương phải trả: công ty không tham gia công đoàn do < 10 người

Nợ 6421=880.000x12=10.560.000

Có 3383=7200.000x12=8.640.000

Có 3384=120.000x12=1.440.000

Có 3389=40.000x12=480.000-Tổng cộng chi phí lương giám đốc này cả năm = 104.160.000+10.560.000=114.720.000
334.jpg
Quyết toán thuế năm 2014:

Bước 01: kế toán tổng hợp lên bảng kết quả kinh doanh được số liệu như sauBước 02: xác định chi phí thuế TNDN hiện hành 8211

-Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên phần mềm HTKK

- Điền đầy đủ các thông tin và số liệu vào phụ lục: PHỤ LỤC 03-1A:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


Ta được kết quả lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế toán là 730.000.000 đ ở chỉ tiêu [19] : Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])

Bước 03: xác định chi phí không hợp lý hợp lệ

Nhập giá trị tiền lương tổng hợp bị xuất toàn này vào Mục [B4] của tờ khai quyết tóa năm làm tăng doanh thu tính thuế TNDN

- Đến đây ta xác định được chi phí thuế TNDN năm 2014
-Tại ngày 31/12/2014 trên nhật ký chung ta hoạch toán nghiệp vụ thuế TNDN năm


-Chi phí thuế TNDN năm 2014

Nợ TK 8211/ Có TK 3334=168.944.000 đ

Bước 04: Nhập chi phí thuế TNDN vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51] : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành


 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quang nam yêu thuong

Guest
19/11/14
10
1
3
35
VẬY LÀ LƯƠNG CỦA GIÁM ĐỐC KO DC ĐƯA VÀO CHI PHÍ HỢP LÍ HẢ A
 
B

banmai_610

Guest
17/11/14
17
5
3
33
Bác Xinh ơi e thấy mới có CV 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014 thì lương giám đốc cty TNHH 1 TV nếu trực tiếp tham gia điều hành sx thì.được tính vào chi phí mà.
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
315
83
Đà Lạt
Theo mình đọc Nghị định 218 và Thông tư 78 thì chỉ có chủ DNTN, chủ Cty TNHH 1 TV mới không được tính tiền lương vào chi phí được trừ, còn giám đốc là người trực tiếp điều hành công ty, doanh nghiệp thì được tính chứ? Vì chủ DNTN, Cty TNHH 1 TV có thể thuế Giám đốc mà?
Quyết toán thuế TNDN năm 2014 phải làm theo mẫu 03/TNDN mới ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC chứ nhỉ???
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA