Vốn chủ sở hữu có bao gồm quỹ khen thưởng phúc lợi không?

  • Thread starter luatran
  • Ngày gửi
L

luatran

Guest
18/4/07
11
0
1
TP HCM
Mình là thành viên mới tham gia, mong các bạn giúp cho :
1- Vốn chủ sở hữu (Cty cổ phần ) có bao gồm quỹ khen thưởng và phúc lợi ko? Vì sao ?

2- BCH công đoàn nhất trí đề xuất việc sử dụng quỹ phúc lợi để đầu tư cổ phiếu . Như vây về hạch toán thực hiện như thế nào ? theo mình thì
Có TK 111/ Nợ 128
về nguồn đảm bảo thì theo dõi chi tiết trên TK 4312
vậy có được ko ?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
luatran nói:
Mình là thành viên mới tham gia, mong các bạn giúp cho :
1- Vốn chủ sở hữu (Cty cổ phần ) có bao gồm quỹ khen thưởng và phúc lợi ko? Vì sao ?
Trên bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu bao gồm hai phần: "vốn chủ sở hữu" và "nguồn kinh phí và qũy khác", trong "nguồn kinh phí và qũy khác" có "quỹ khen thưởng, phúc lợi" nên về mặt hình thức, "quỹ khen thưởng, phúc lợi" thuộc vốn chủ sở hữu.

"Quỹ khen thưởng, phúc lợi" được trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN. "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" sẽ thuộc về "vốn chủ sở hữu" nên về mặt bản chất (có đôi chút hình thức), "quỹ khen thưởng, phúc lợi" được lấy từ vốn chủ sở hữu mà ra.

luatran nói:
2- BCH công đoàn nhất trí đề xuất việc sử dụng quỹ phúc lợi để đầu tư cổ phiếu . Như vây về hạch toán thực hiện như thế nào ? theo mình thì
Có TK 111/ Nợ 128
về nguồn đảm bảo thì theo dõi chi tiết trên TK 4312
vậy có được ko ?
Quỹ khen thưởng phúc lợi để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, chứ không phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Còn việc bạn mang tiền đi đầu tư thì cứ mang, tiền ở đâu mà chẳng là tiền của công ty? Không nên tách bạch ra để rồi phải suy nghĩ "đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương?".
 
Q

Quang Kim Son

Trung cấp
21/7/06
223
0
16
Thủ đô của Resort
Mình là thành viên mới tham gia, mong các bạn giúp cho :
1- Vốn chủ sở hữu (Cty cổ phần ) có bao gồm quỹ khen thưởng và phúc lợi ko? Vì sao ?
Vốn sở hữu không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi bạn ạ.
Trong "nguồn vốn chủ sở hữu" có "Vốn chủ sở hữu" và "nguồn kinh phí và quỹ khác". Quỹ khen thưởng, phúc lợi thuộc "nguồn kinh phí và quỹ khác" chứ không thuộc "vốn chủ sở hữu".
Nhưng về cơ bản thì cũng giống như Nguyen Tu Anh đã giải thích.


2- BCH công đoàn nhất trí đề xuất việc sử dụng quỹ phúc lợi để đầu tư cổ phiếu . Như vây về hạch toán thực hiện như thế nào ? theo mình thì
Có TK 111/ Nợ 128
về nguồn đảm bảo thì theo dõi chi tiết trên TK 4312
vậy có được ko ?

Sao lại BCH công đoàn hả bạn?! Nếu đề xuất đúng nghĩa là chỉ Ban Giám đốc và HĐQT đề xuất với Đại hội cổ đông hoặc BGĐ đề xuất với HĐQT mà thôi. BCH Công đoàn nếu có chỉ mang tính tham khảo của BGĐ Công ty mà thôi.
 
trinhan

trinhan

Guest
13/10/06
275
1
0
tp.hcm
Mình là thành viên mới tham gia, mong các bạn giúp cho :
1- Vốn chủ sở hữu (Cty cổ phần ) có bao gồm quỹ khen thưởng và phúc lợi ko? Vì sao ?

2- BCH công đoàn nhất trí đề xuất việc sử dụng quỹ phúc lợi để đầu tư cổ phiếu . Như vây về hạch toán thực hiện như thế nào ? theo mình thì
Có TK 111/ Nợ 128
về nguồn đảm bảo thì theo dõi chi tiết trên TK 4312
vậy có được ko ?

1/ Trên bảng Cân đối Kế toán thì Quỹ Khen thưởng Phúc lợi thuộc vốn Chủ Sở hữu. Tuy nhiên việc sử dụng quỹ này cho ai: Cán bộ CNV hay cho cổ đông? còn tùy thuộc vào Điều lệ của từng công ty.

Chính vì thế bạn nên xem kỹ lại để sử dụng cho đúng.

Đối với Công ty Nhà Nước việc việc dùng quỹ này mua cổ phiếu cho cán bộ CNV thông thường vẫn làm. Riêng các Công ty Cổ phần thì không được. Đầu tư Cổ phiếu chính là đầu tư tài chính có quỹ đầu tư riêng, hạn mức riêng không đánh đồng được.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • Baylv
  • Luuduyen92
  • amthanhnhapkhaucomvn

Xem nhiều