phân biệt vay và nợ

  • Thread starter hoaiblack
  • Ngày gửi
H

hoaiblack

Guest
20/5/04
16
0
0
Co bạn nào biết giúp tôi:
Làm sao phân biệt "vay" và "nợ".
Hai khái niệm trên khác nhau như thế nào?
Cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

SAPIENT

Guest
Thử xem bạn có rối tung lên không nhé: Nói về mặt thuật ngữ kế toán
Vay: chủ nợ: ngân hàng, đối tượng: tiền, đặc điểm: phải trả lãi định kỳ; Hạch toán: lãi vay tính vào operating expense

Nợ: chủ nợ: nhà cung cấp, đối tượng: hàng hóa, tài sản cố định, chi phí (xem TK đối ứng thì biết), đặc điểm: quá hạn chưa trả được thì phải tính lãi trả chậm. Hạch toán: để tớ xem lại vì ít khi làm....

bạn vào google, gõ define: loan và define: debt
 
L

longplt

Guest
7/7/04
1
0
0
Vay là một khoản mang tính chất đầu tư có thời hạn
Nợ mang tính chất thời điểm, chiềm dụng vốn mà thôi
 
H

hoaiblack

Guest
20/5/04
16
0
0
Cảm ơn các bạn,
Mình thốngnhất với ý kiến bạn longplt ở chỗ vay là đầu tư còn nợ là chiếm dụng vốn nhưng mình không thống nhất ở quan điểm ở nợ mang tính chất thời điểm. Có lẽ mình chưa hiểu ý của bạn longplt ở chỗ này. Bạn giải thích rõ giúp mình?
Mình có một ví dụ như thế này:
Cty mình đang cần đầu tư một dự án nào đó nhưng mình không đủ tiền nên mình vận động các bạn tham gia vào dự án đó với mình. Như vậy khoản tiền các bạn đưa cho mình để đầu tư dự án đó:( xin các bạn lưu ý là dự án này đang trong giai đoạn ĐTXDCB chưa hình thành một pháp nhân và khoản đầu tư này mang tính dài hạn). Vậy mình cần phải hạch toán như thế nào.
Mình có hai phương án:
PA1: Hạch toán vào Nợ dài hạn
PA2: Hạch toán vào Vốn nhận liên doanh
PA3: có thể cách khác có từ các bạn.
.....
Cảm ơn nhiều
 
D

deloittoi

Guest
Không phải PA1, không phải PA2. Vấn đề ở chỗ khoản tiền tôi đưa cho bạn là khoản tiền tôi đầu tư vào doanh nghiệp của bạn làm tăng vốn KD của Doanh nghiệp hay chỉ là khoản tiền cho mượn. Nếu chỉ là khoản tiền cho mượn thì cần ghi nhận như là một khoản Long term loan trên Báo cáo tài chính (khoản này có thể phải tính lãi để trả cho tôi)

Bạn cần phân biệt 2 khái niệm Loan and debt là ở chỗ này đó

longplt ủy quyền cho tôi trả lời cho bạn
 
H

hoaiblack

Guest
20/5/04
16
0
0
Cảm ơn bạn Deloittoi,
Trong ví dụ trên tôi nói không phải là khoản tiền bạn cho tôi mượn mà đây là số tiền bạn đầu tư vào dự án và dự án này do tôi là chủ đầu tư. Dự án này chưa triển khai( tức là chưa xài tiền), nhưng tôi kêu gọi tiền để chuẩn bị đầu tư và bạn đã chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tôi.
Vậy bạn sẽ đẩy nó vào tài khoản nào.
Cảm ơn các bạn
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Vay và nợ được bàn một lần rồi, chẳng nhớ nó nằm ở đâu nhưng theo tôi thuật ngữ này trong kế toán (chứ không phải trong đời thường):

Vay = mượn không liên quan gì tới việc mua bán hàng hóa dịch vụ. Không ai nói rằng tôi mua hàng ông chưa trả tiền thì nghĩa là tôi đi vay tiền ông cả (mặc dù tính chất xêm xêm).

Nợ = nợ :leu: -> phát sinh do mua bán hàng hóa.

Còn nếu nói câu "chiếm dụng vốn" thì vay hay nợ đều mang ý nghĩa này cả.
 
D

deloittoi

Guest
HyperVN
Nợ các ông có phải trả lãi hay không? ông siêu viêtnam
 
D

deloittoi

Guest
Dr Cash
Cr Long term loan

Tài khoản nào không quan trọng
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Originally posted by deloittoi@Jul 13 2004, 10:00 AM
HyperVN
Nợ các ông có phải trả lãi hay không? ông siêu viêtnam
Đây là câu hỏi liên quan tới chủ đề không? Nợ quá hạn hoàn toàn phải trả lãi, vay có thể không phải trả lãi, chuyện đó liên quan tới chủ đề?????
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Cái ông deloittoi đâu rồi, tiếp tục cuộc cãi vã này chứ?????? Vấn đề cực kỳ đơn giản :leu:
 
L

lehinh

Guest
Theo tôi các chứng từ cho khỏan "vay" phải thực hiện dưới hình thức văn bản (Hợp đồng chẳng hạn), trong đó có quy định rõ các yếu tố như:
- Thời hạn
- Phương thức trả nợ (định kỳ hoặc trả một lần)
- lãi suất và lãi suất quá hạn (cho vay không lấy lãi xem như lãi xuất bằng 0%).
- Các cam kết trong trường hợp không trả được nợ.
Tất nhiên các nghĩa vụ phải trả còn lại chính là "nợ"
 
H

hanhtcdn

Guest
31/3/04
13
0
0
Xin góp ý 2 vấn đề:
1/ Vay: Người vay (sử dụng vốn) có nghĩa vụ phải trả cho người chủ sở hữu cả vốn lẫn lời sau một thời gian nhất định (có thể trả một lần hay nhiều lần). Trong kế toán hạch toán khoản tiền vay vào các tài khoản 311 (nếu vay ngắn hạn) hay TK 341 (nếu vay dài hạn). Số tiền phản ánh trên 2 TK này là căn cứ để tính lãi vay.
Nợ: Người thiếu nợ chỉ phải trả khoản tiền bằng đúng với khoản nợ mà mình mượn hay mua chịu (trong số tiền mua chịu có thể đã có lãi), không phải trả thêm bất cứ khoản gì nữa cả. Kế toán sử dụng các TK như 331, 315, 333, 334, 335, 336, 338, 342 ...
2/ Có nhiều loại đầu tư khác nhau tuỳ theo tiêu thức phân loại (đầu tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp; nhà đầu tư trực tiếp chịu rủi ro hay gián tiếp chịu rủi ro...).
Nếu có ai đó đầu tư vào đơn vị của bạn với tư cách là một thành viên góp vốn và cùng chịu rủi ro, cùng chia xẽ lợi nhuận theo tỷ lệ với số vốn mà họ đóng góp thì đây là đầu tư trực tiếp. Nếu việc đầu tư mới không tạo ra pháp nhân mới thì số vốn đầu tư này phải hạch toán vào TK 411 của đơn vị bạn, trong giai đoạn thực hiện đầu tư sẽ chia lời cho đối tác khi có lãi. Ngược lại, nhà đầu tư đầu tư vào đơn vị bạn dưới hình thức gián tiếp chịu rủi ro (cho vay) thì phải hạch toán vào TK 341 và đơn vị bạn phải trả lãi dù hoạt động kinh doanh của bạn không có lợi nhuận.
 
H

hanhtcdn

Guest
31/3/04
13
0
0
Theo bạn tuyetto :"Theo ý kiến của Hiepdat thì bạn có thể hạch toán vào tài khoản góp vốn liên doanh( nếu công ty của bạn là dạng cổ phần)" ý kiến này dường như sau ý của người đặt vấn đề.
Như đề tài trên, ta đang hạch toán ở người nhận vốn chứ không phải là nhà đầu tư, do đó không thể hạch toán vào TK góp vốn liên doanh.
 
H

hoaiblack

Guest
20/5/04
16
0
0
To bạn HanhTCDN
Mình đồng ý với bạn ở điểm này, và cùng với suy nghĩ của mình khi mình đưa ra vấn đề này để thảo luận.
[Nếu có ai đó đầu tư vào đơn vị của bạn với tư cách là một thành viên góp vốn và cùng chịu rủi ro, cùng chia xẽ lợi nhuận theo tỷ lệ với số vốn mà họ đóng góp thì đây là đầu tư trực tiếp. Nếu việc đầu tư mới không tạo ra pháp nhân mới thì số vốn đầu tư này phải hạch toán vào TK 411 của đơn vị bạn, trong giai đoạn thực hiện đầu tư sẽ chia lời cho đối tác khi có lãi.}
Nhưng tới ý sau cua bạn mình không đồng ý.
"Ngược lại, nhà đầu tư đầu tư vào đơn vị bạn dưới hình thức gián tiếp chịu rủi ro (cho vay) thì phải hạch toán vào TK 341 và đơn vị bạn phải trả lãi dù hoạt động kinh doanh của bạn không có lợi nhuận.[/QUOTE]"
Mình hiểu ý bạn muốn nói đến ngân hàng( tổ chức tín dụng...), nhưng như vậy lúc này nó trở thành một mói quan hệ khác đó là quan hệ giữa nhà tài trợ vốn và người cần vốn, lãi vay sẽ đóng vai trò chi phí sử dụng vốn nó không phải là nhà đầu tư( chứ chưa nói đến trực tiếp hay gián tiếp).
Thứ hai nữa, bay giờ mình đã có cách giải quyết mới khi nhận vốn một ai đó đầu tư vào mình để đàu tư vào dự án nào đó mà mình chào mời, mình ghi nhận trên TK 342: Nợ dài hạn( TK này công dụng nó rất lớn nếu biết cách sử dụng nó). Tại sao như vây:
Mình không muốn đưa vào TK nguồn vốn( 4113: nhận vốn góp liên doanh) như ý ban nói bởi vì dự án chưa hoạt động hay còn đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư hay nói cách khác chưa tạo ra lợi nhuận thì đưa vào tài khoản này rất nguy hiểm bởi vì nó sẽ góp phần hạ thấp khủng khiếp tỷ suất sinh lời của côgn ty mình(RoE= Lợi nhuận/ nguồn vốn chủ sở hữu) từ đó dẫn đến người sử dụng báo cáo tài chính sẽ đánh giá rất thấp tình hình tài chính của mình đặc biệt là đối với công ty cổ phần. Nhưng thực sự là tình hình tài chính của mình không tệ mà.
Mong các bạn góp ý
 
H

hoaiblack

Guest
20/5/04
16
0
0
Các bạn thấy không hai ý niệm "vay" và "nợ" rất mong manh trong kế toán, đặc biệt là"nợ". Chính vì đó mình đã đưa vấn đề này ra để trao đổi, nếu mình vận dụng hết nguyên lý kế toán vào "vay" hoặc "nợ" thì sẽ rất thú vị đấy.
Còn ý kiến bạn như thế nào?
 
N

ngankt8a

Guest
28/9/10
1
0
0
34
hai phong
Hôm qua cô giáo mình dạy môn Ptích BCTC. Cô hỏi m phân biệt vay và nợ. M trả lời theo như trong quyển Hệ thống TK kế toán của BTC là Nợ là các khoản m mang nợ ngta nhưng ko phải do m đi vay tiền,ví dụ như trong trường hợp m thuê TSCĐ thuê TC 2năm, thì khoản tiền thuê trong 2 năm đó hạch toán vào Nợ dài hạn (chưa nói đến thanh toán tiền thuê theo kỳ ở đây). Tóm lại Vay mang tc vay tiền. Còn Nợ mang tc hàng hóa,Tsản. Cô bảo sai. Cô vdụ khoản do phát hành trái phiếu mới là Nợ. Cô cũng ko phân biệt rõ giữa vay và nợ. Mọi ng giải đáp giùm m nhé!
 
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Hôm qua cô giáo mình dạy môn Ptích BCTC. Cô hỏi m phân biệt vay và nợ. M trả lời theo như trong quyển Hệ thống TK kế toán của BTC là Nợ là các khoản m mang nợ ngta nhưng ko phải do m đi vay tiền,ví dụ như trong trường hợp m thuê TSCĐ thuê TC 2năm, thì khoản tiền thuê trong 2 năm đó hạch toán vào Nợ dài hạn (chưa nói đến thanh toán tiền thuê theo kỳ ở đây). Tóm lại Vay mang tc vay tiền. Còn Nợ mang tc hàng hóa,Tsản. Cô bảo sai. Cô vdụ khoản do phát hành trái phiếu mới là Nợ. Cô cũng ko phân biệt rõ giữa vay và nợ. Mọi ng giải đáp giùm m nhé!

Bạn đưa câu hỏi cần trợ giúp bạn lại gõ tắt cho nhanh (vì có thể bạn không có thời gian) vậy thì người trả lời có thời gian đâu mà vừa tìm hiểu những từ gõ tắt để xem nó là gì lại vừa vắt óc suy nghỉ tìm câu trả lời để trợ giúp đây ? :wall:

Có vay mới có nợ
Mua chưa trả tiền -> có nợ
=> so sánh giữa vay và nợ là so sánh ... không có lối ra.
Cô giáo bảo sai nhưng lại không đưa ra được cái đúng, vậy tại sao cô giáo biết là sai ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA