ACCA - Paper 3.3

 • Thread starter Nomadic
 • Ngày gửi
N

Nomadic

Sơ cấp
17/1/07
33
0
0
Boundless grassland.....
#1
Kỳ này có bạn nào thi 3.3 không?

Mình thấy trong examtip của FTC (load từ internet) có Perfomance evaluation-NFPIs. Có bạn nào biết NFPI là gì không, mình chỉ có text book 2006 và trong đó không có nói đến chỉ số này. Ai biết chỉ giùm mình với.

Cảm ơn nhiều
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,012
125
63
45
Hà nội
vnuni.net
#2
Google: NFPIs + Perfomance evaluation

Hope that helps!
 
Sửa lần cuối:
phamcung

phamcung

Cao cấp
30/9/05
378
12
0
Hanoi
#3
Đoán là Non- Financial- Performance- Indicators
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,012
125
63
45
Hà nội
vnuni.net
#4
Trong tài liệu này có thấy có số đo này:

http://www.oditk.com.pl/repository/files/Dip_FM/Syllabus_Paper_A2.pdf

Ở mục 14:

14. Critical success factors and nonfinancial performance measures (NFPIs)
Syllabus reference 3b, 3c
• Discuss the implications of the growing emphasis on NFPIs, and the benefits their use might bring to an organisation
• Discuss the interaction of NFPIs and financial measures of performance
• Identify and comment on NFPIs in relation to: employee performance, quality, customers, supply chain etc.
• Explain the concept of critical success factors
• Discuss the relation between critical success factors and strategic targets
• Discuss the problems that may arise in implementing and using NFPIs and CSFs for measuring performance.
 
Sửa lần cuối:
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,012
125
63
45
Hà nội
vnuni.net
#5
Trong tài liệu này có thấy số đo này:

http://www.oditk.com.pl/repository/files/Dip_FM/Syllabus_Paper_A2.pdf

Ở mục 14: (trang 5)

14. Critical success factors and nonfinancial performance measures (NFPIs)
Syllabus reference 3b, 3c
• Discuss the implications of the growing emphasis on NFPIs, and the benefits their use might bring to an organisation
• Discuss the interaction of NFPIs and financial measures of performance
• Identify and comment on NFPIs in relation to: employee performance,
quality, customers, supply chain etc.
• Explain the concept of critical success factors
• Discuss the relation between critical success factors and strategic targets
• Discuss the problems that may arise in implementing and using NFPIs
and CSFs for measuring performance.
 

Thành viên trực tuyến

 • homeclassic3
 • dangtaihuy
 • hungbkat
 • maisunmei2019
 • thuva123
 • Châu Nguyễn24
 • An Lạc Phát
 • vumanhtuan8493
 • nguyen_an
 • online868
Xem nhiều