Demo Add-in A-Tools 2017 với Nhập liệu Nâng Cao - Nhập liệu với danh sách tìm và lọc nhanh

T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
47
Hà Nội
www.bluesofts.net
Add-in A-Tools 2017 bản Free (miễn phí) hỗ trợ tính năng nhập liệu nâng cao - Advanced Input. Đây là 1 trong 4 chức năng đột phá công nghệ Excel của Add-in A-Tools giúp người làm Excel làm nhanh, chính xác hơn nhờ tìm kiếm và lọc/filter dữ liêu trên nhiều cột trong danh sách dữ liệu nguồn trong quá trình nhập liệu, chọn nhiều giá trị, chọn ngày tháng bằng chuột, tốc độ xử lý nhanh dù dữ liệu nhiều,... Đây là kết quả nghiên cứu và phát triển gần 1 năm của tác giả. Lưu ý là chức năng này thừa kế tính năng hay của Data Validation List nhưng mở rộng hiển thị nhiều cột, tìm và lọc danh sách linh hoạt....

timvaloc.png
Vừa nhập liệu vừa tìm kiếm, filter từ một nguồn dữ liệu khác, giống Data Validation List nhưng cho phép hiển thị nhiều cột và lọc, tìm như từ điển
bigdata.png
Cho phép lọc với dữ liệu nguồn lớn hàng trăm ngàn dòng
chonnhieugiatri.png
Cho phép chọn một hoặc nhiều giá trị vào bảng tính, giá trị có thể chọn kiểu danh sách liệt kê...
nhapngay.png
Nhập ngày tháng bằng nhấp chuột từ cửa sổ Calander
Các bạn có thể xem chi tiết demo trong video dưới đây:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA