KBHXH v4.0 ngày 25/11/2017 bổ sung nghiệp vụ chế độ (ốm đau, thai sản...)

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
  • Từ khóa
    kbhxh

3771 lượt xem

phantuannam

phantuannam

www.phantuannam.com
Phần mềm KBHXH v4.0 ngày 25/11/2017


Bổ sung các nghiệp vụ Chế độ vào để có thể thực hiện giao dịch điện tử


Tải file update: Tại đây
 
  • Like
Reactions: Lặng Yên

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • ut duong
  • sthink.com.vn
  • quanthienthuong

Xem nhiều

TEXT LINK