KBHXH v4.0 ngày 25/11/2017 bổ sung nghiệp vụ chế độ (ốm đau, thai sản...)

phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Phần mềm KBHXH v4.0 ngày 25/11/2017


Bổ sung các nghiệp vụ Chế độ vào để có thể thực hiện giao dịch điện tử


Tải file update: Tại đây
 
  • Like
Reactions: Lặng Yên

Thành viên trực tuyến

  • deckab1

Xem nhiều