Điều kiện nộp trực tuyến hồ sơ hưởng BHXH một lần?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Theo ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP. HCM:

Theo Quyết định 3612 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-1-2023 thì NLĐ cần phải đáp ứng một số điều kiện để được nộp hồ sơ nhận BHXH một lần qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, NLĐ nhận BHXH một lần qua hình thức này phải đáp ứng một số điều kiện như: Đã được cấp sổ BHXH; có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động; có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công.

Quy trình nộp hồ sơ, giải quyết và trả kết quả nêu tại Quyết định 3612 gồm bốn bước.

Bước 1: Kê khai và nộp hồ sơ

NLĐ kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A-HSB, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công.

Người lao động không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ bộ phận Một cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhận hồ sơ chuyển đến từ Cổng Dịch vụ công và kiểm tra nội dung kê khai tại Mẫu số 14A-HSB, thành phần hồ sơ, tính chính xác của hồ sơ, thông tin trên hồ sơ để thực hiện.

Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ thành phần thì gửi thông báo Mẫu số 03/TB-GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH cho NLĐ trên Cổng Dịch vụ công để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Sau đó, Chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH để giải quyết.

Nhận sổ BHXH bản giấy do NLĐ gửi đến khi đã được giải quyết hưởng BHXH một lần, thực hiện lưu trữ hoặc chuyển phòng Quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định cùng hồ sơ đã được giải quyết hưởng từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH.

Bước 3: Giải quyết và lập danh sách chi trả

Cán bộ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định.

- Truy cập Hệ thống quản lý chính sách (TCS) để xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB), Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB). Sau khi được lãnh đạo phê duyệt, chuyển phát hành về bộ phận Một cửa bản giấy (nếu cá nhân đề nghị trả kết quả là bản giấy) và bản điện tử hoặc chỉ bản điện tử (nếu cá nhân đề nghị chỉ trả bản điện tử) Quyết định về việc hưởng BHXH một lần, Bản quá trình đóng BHXH.

- Lập danh sách chi trả BHXH một lần theo quy định.

Thời hạn giải quyết: Tối đa năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 4 : Chi trả tiền BHXH một lần

Cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính tiếp nhận danh sách từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH và thực hiện chi trả theo quy định.

Lưu ý, NLĐ vẫn phải nộp sổ BHXH bản gốc cho cơ quan BHXH. Đồng thời, chỉ sau khi nhận được sổ BHXH bản gốc thì cơ quan BHXH mới thực hiện trả kết quả và chi trả tiền cho NLĐ.

Nguồn: https://plo.vn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA