Sửa lỗi khi nộp tờ khai đăng ký mst người phụ thuộc

Y

Yuki Vương

Sơ cấp
2/6/18
1
0
1
30
Bạn gửi thành công rồi, sau đó có phải in tờ khai tổng hợp số 20 xin chữ ký của giám đốc và lưu không vậy?
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO