Phân tích bảng cân đối kế toán

 • Thread starter uyennguye22
 • Ngày gửi
U

uyennguye22

Sơ cấp
16/4/18
1
0
1
21
#1
Em đang phân tích BCĐKT nhưng có một số liệu em không hiểu cho lắm. em phân tích bcđkt năm 2016 phần tài sản dài hạn năm 2015 là 856.813.636 năm 2016 cũng là 856.813.636.
I. Tài sản cố định 856.813.636.
1. Nguyên giá là 901.909.091
2. Giá trị hao mòn lũy kế 45.095.455
Tại sau không có sự thay đổi. Máy mốc thi công có đi thuê hay không. Công ty này là công ty xây dựng vậy tài sản cố định chủ yếu là gì?
 
Luti Phạm

Luti Phạm

Thành viên thân thiết
#2
Cái đó bạn xem chi tiết tài sản cố định của công ty mình rồi tự đưa ra so sánh, nhận xét đi chứ ở đây bạn chỉ đưa ra con số vậy, mọi người làm sao biết tài sản đó cụ thể là những gì mà trả lời đúng cho bạn được.
 

Thành viên trực tuyến

 • hongphuongnt
 • adkytl
 • wanbixla
 • Coca0203
 • linhhailongvan123
 • NoonNoon
 • HoangmiuTGG
 • thoibimat
 • tieuthu_007
 • nhanma90
Xem nhiều