Chi tiết cách phân bổ công cụ dụng cụ.

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

47270 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Bước 1: Xác định thời gian sử dụng công cụ, dụng cụ
- Đưa trực tiếp vào chi phí tháng nếu công cụ dụng cụ là chi phí phát sinh một lần và kết thúc trong tháng. Các khoản chi phí này bao gồm: tiền điện, tiền nước, tiền thuê văn phòng phát sinh trong 1 tháng của doanh nghiệp…
- Nếu công cụ, dụng cụ là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa tính vào chi phí của kỳ kinh doanh, mà sử dụng trên một tháng và kết thúc trong một chu kỳ kinh doanh hoặc trong một năm tài chính thì đưa vào chi phí trả trước ngắn hạn.
- Nếu công cụ, dụng cụ là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa tính vào chi phí của kỳ kinh doanh, mà sử dụng trong nhiều chu kỳ kinh doanh hoặc trên một năm tài chính thì đưa vào chi phí trả trước dài hạn.
Lưu ý: Theo điểm d khoản 2.2 điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC thì thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 3 năm.
Bước 2: Xác định mức phân bổ trong các kỳ
Mức phân bổ hàng năm = Giá trị công cụ dụng cụ/ Thời gian phân bổ
Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm/ 12 tháng
Mức phân bổ trong tháng phát sinh = (Giá trị công cụ dụng cụ/ (Thời gian phân bổ x Tổng số ngày của tháng phát sinh)) x Số ngày sử dụng trong tháng
Nguồn: Tổng hợp
 
D

DieuCT

Sơ cấp
19/5/18
2
0
1
28
Cho mình hỏi. Hôm nay mình làm giấy nộp tiền TNDN 2017. Chỗ phần tiền chậm nộp mình ghi kỳ thuế ntn vậy ạ? Ghi thời điểm hiện tại hay thời điểm phát sinh tiền thuế phải nộp? Mn chỉ mình với
 

Thành viên trực tuyến

  • HAnhTai

Xem nhiều