Phần mềm quản lý kho tại các Doanh nghiệp vừa và lớn

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Những điểm nổi bật trong Phần mềm Quản lý Kho hàng BRAVO​

Quan-ly-hang-ton-kho.png
 • Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển, Phiếu xuất lắp ráp và Phiếu xuất công cụ dụng cụ trực tiếp trên phần mềm.
 • Trên phiếu xử lý thông tin nhiều kho, vật tư, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính (Tấn- Kg, Thùng-Hộp, Két-Chai...).
 • Quản lý xuất/nhập vật tư theo bộ (mỗi bộ được định nghĩa bởi nhiều vật tư chi tiết).
 • Quản lý xuất/nhập/tồn kho và thời hạn sử dụng của vật tư-hàng hóa theo từng lô hoặc từng phiếu nhập.
 • Quản lý xuất/nhập hàng hóa vật tư theo kho, theo vị trí với sơ đồ kho được thiết kế trên phần mềm.
 • Phân bổ chi phí vận chuyển và chi phí khác (phí hải quan, phí bốc dỡ…) cho vật tư, lô, kho hàng hoặc phiếu nhập cụ thể.
 • Quản lý hạn mức vật tư, hàng hóa tồn trong kho (khai báo số lượng tồn kho tối đa, tối thiểu).
 • Phân tích tuổi vật tư, hàng hóa tồn trong kho.
 • Quản lý nhập/xuất vật tư, hàng hóa theo nhiều tiêu thức (mặt hàng, nhóm hàng, dạng nhập/xuất).
 • Quản lý và theo dõi đơn hàng, đồng thời dựa trên kế hoạch sản xuất, mức tồn kho để tính và đưa ra kế hoạch hàng mua.
 • Tính giá vốn tự động theo phương pháp: Giá đích danh, Giá bình quân gia quyền, Giá bình quân thời điểm, Giá nhập trước xuất trước.
 • Cập nhật kiểm kê định kỳ, tự động tạo các phiếu xuất khi đã có giá trị kiểm kê.
 • In báo cáo: Bảng kê nhập/xuất vật tư – hàng hóa, Bảng kê xuất khuyến mãi, Sổ chi tiết vật tư, Thẻ kho, Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn, Báo cáo tồn kho theo hạn mức, Báo cáo vật tư chậm luân chuyển, Báo cáo tuổi hàng tồn kho theo phiếu nhập cuối, Báo cáo nhu cầu vật tư…
>> Chi tiết tính năng trợ giúp các phòng ban, xem tại đây.
 
 • Like
Reactions: hokado
Khóa học Quản trị dòng tiền
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Sơ đồ quản lý hàng tồn kho theo hạn sử dụng​

Trong hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn, vấn đề quản lý và bảo quản thực phẩm là khâu vô cùng quan trọng. Nguyên vật liệu thực phẩm có hạn sử dụng rất ngắn, nếu người quản lý kho không theo dõi xử lý kịp thời có thể phải hủy bỏ. Dẫn đến chi phí cho Bếp rất cao, ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp.

Dưới đây là sơ đồ quản lý hàng tồn kho theo hạn sử dụng bạn đọc có thể tham khảo:

quy-trinh-quan-ly-hang-ton-kho(1).PNG

>> Chi tiết diễn giải sơ đồ xem tại đây.
 
 • Like
Reactions: hokado
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Thê nào là quản trị tồn kho hiệu quả?

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng vậy, để duy trì và phát triển, doanh nghiệp cần các yếu tố đầu vào sẵn có nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, hạn chế tổn thất cơ hội.
Bởi vậy, doanh nghiệp thường để tồn kho nguyên vật liệu, tồn kho sản phẩm dở dang và tồn kho hàng hóa chờ bán.

Thế nhưng, lượng tồn kho bao nhiêu là chuẩn, vì tồn kho đồng nghĩa sẽ phát sinh chi phí lưu kho (chi phí thuê mặt bằng, bảo quản, các biện pháp quản lý an toàn, hao hụt...) và chi phí đặt hàng (chi phí tìm kiếm nhà cung cấp, vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển...), không phải doanh nghiệp nào cũng năm được. Do vậy, doanh nghiệp cần thiết kế chuỗi cung ứng sao cho chi phí tồn kho thấp nhất mà vẫn đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Để quản trị tồn kho hiệu quả, cần thực hiện các bước sau:
1. Phân tích và phân loại nguyên vật liệu theo giá trị đóng góp vào doanh thu -> dự báo nhu cầu sử dụng -> cần thiết dự phòng hay không?
2. Áp dụng Mô hình tồn kho tối ưu (EOQ) -> dự báo nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng và chi phí lưu kho, chi phí mỗi lần đặt hàng...

>> Vòng quay hàng tồn kho bao nhiêu là tốt?

quan-tri-hang-ton-kho.jpg

Khung quản trị tồn kho (Ảnh: DNSG)

3. Tuân thủ nguyên tắc nhập trước – xuất trước để tránh hao mòn vô hình; xây dựng cơ chế quản lý rõ ràng đối với các hoạt động nhập – quản lý – xuất kho.
4.Thiết lập hệ thống sổ sách bài bản trong việc thống kê, ghi chép khối lượng từng loại nguyên vật liệu nhập, xuất kho, xây dựng chế độ kiểm kê định kỳ, đột xuất nhằm đảm bảo khối lượng hàng lưu kho thể hiện trên sổ sách khớp với khối lượng hàng thực tế tồn trong kho.

Gần đây, có nhiều giải pháp công nghệ được nghiên cứu, phát triển để giúp doanh nghiệp khai thác tài nguyên của đối tác, giảm tối đa mức tồn kho như phần mềm quản lý hàng tồn kho. Giải pháp công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống thông tin tương tác với khách hàng và nhà cung cấp hiệu quả (tiêu biểu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ… hệ thống kết nối giữa nhà cung cấp với khách hàng mà không cần qua tồn kho của công ty).

>> Cách quản lý hàng tồn kho hiệu quả trong doanh nghiệp.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA