Hành vi sử dụng hóa đơn đã làm thông báo phát hành nhưng chưa đến thời hạn sử dụng.

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
 • Bản chất: hành vi này là việc xuất phát từ một lý do nào đó mà doanh nghiệp phải xuất hóa đơn trước ngày bắt đầu sử dụng đã đăng ký trên thông báo phát hành hóa đơn:
Kể từ ngày 01/08/2016, Nghị định 49/2016/NĐ-CP có hiệu lực thì mức phạt dành cho hành vi sử dụng hóa đơn đã làm thông báo phát hành nhưng chưa đến thời hạn sử dụng được quy định cụ thể như sau:
 • Nếu việc xuất hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (mua bán hàng hóa có thật): thì bị phạt tiền từ 500.000 – 1.500.000 đồng.
 • Bên bán phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế vào ngày 01/02/2018 trước đó.
 • Bên bán đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về phát hành hóa đơn thì các hóa đơn này được làm căn cứ để kê khai thuế, người mua được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.
 • Nếu việc xuất hóa đơn không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (mua bán hàng hóa không có thật): sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (hóa đơn chưa có giá trị sử dụng) phạt từ 20-50 triệu.
Trước ngày 01/08/2016:
 • Nếu việc mua hàng là có thật, đã kê khai nộp thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
 • Nếu không kê khai nộp thuế đối với các hóa đơn đã sử dụng khi chưa đến thời hạn thì bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp. Phải lập thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế.
Trên đây là một số thông tin liên quan đến hành vi sử dụng hóa đơn đã làm thông báo phát hành nhưng chưa đến thời hạn sử dụng. Quý bạn đọc có thể tham khảo và thực hiện tốt để tránh các vi phạm.
Nguồn: Kế toán Thiên Ưng
 

Thành viên trực tuyến

 • firephoenix
 • prokhong5

Xem nhiều

TEXT LINK