Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý mới nhất.

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Quy trình sau được áp dụng cho hình thức nộp hóa đơn online trên phần mềm HTKK
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm HTKK thuế.
Bước 2: Vào Menu -> “Kê khai” -> “Hóa đơn” -> “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/Ac)”.
Bước 3: Chọn “Kỳ báo cáo” (chỗ nào thường sẽ mặc định là quý hiện tại) -> Chọn các phụ lục cần kê khai “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm” -> “Đồng ý”. Khi đó màn hình báo cáo sẽ được hiển thị trên phần mềm.

Diễn giải chi tiết các chỉ tiêu trên giao diện báo cáo như sau:
Cột 1: Mã loại hóa đơn: tại đây bạn sẽ chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo.
Cột 2: Tên loại hóa đơn: cột này phần mềm sẽ tự động nhảy hiển thị theo mã loại hóa đơn của cột 1, bạn không cần nhập tay.
Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của doanh nghiệp bạn.
Cột 4: Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của doanh nghiệp bạn.
Phần Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ:
Cột 5: Tổng số: Cột này không cần nhập, phần mềm tự tính.
Cột 6+7 (Số tồn đầu kỳ): Số hóa đơn tồn đầu kỳ Từ số - Đến số. Nhập dạng số
Ví dụ: Nếu ở kỳ đầu tiên bạn đặt in 1000 hóa đơn. Thì số liệu nhập ở cột 6,7 sẽ là “0000001” và “0001000”.
Nếu là kỳ đầu tiên bạn phải nhập, từ kỳ thứ 2 trở đi phần mềm sẽ tự động chuyển phần số tồn cuối kỳ trước sang.
Cột 8+9 (Số mua/phát hành trong kỳ): Số hóa đơn mua/phát hành trong kỳ Từ số - Đến số. Nhập vào dạng số (tương tự cột 6,7).
Phần sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ
Cột 10 + 11 +12: Phần mềm sẽ tự động cập nhật, các bạn không cần nhập.
Cột 13: Số lượng hóa đơn đã sử dụng. Chú ý phần số lượng này sẽ không bao gồm các hóa đơn đã xóa bỏ, mất, hủy.
Cột 14 + 16 +18: phần mềm tự động cập nhật.
Cột 15 + 17 +19: Là cột “số hóa đơn” bị xóa bỏ, mất, hủy nằm trong khoảng của cột 10, 11 và không được trùng nhau, không được giao nhau.
Ví dụ: Nếu trong quý bạn viết sai số hóa đơn 0000213 và phải lập biên bản thu hồi hóa đơn này. Thì bạn nhập vào cột 15: 0000213.
Nếu trong quý các bạn xóa bỏ, mất, hủy nhiều hóa đơn nhưng các số này không liên tiếp thì các bạn dùng dấu chấm phẩy (;) để ngăn cách giữa các số.
Nếu các số hóa đơn liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu trừ (-) ngăn cách giữa các số.
Phần Tồn cuối kỳ:
Các chỉ tiêu 20 + 21 +22: Sẽ tự động cập nhật
“Người lập biểu”: Nhập kiểu text thông thường
“Người đại diện theo pháp luật”: Nhập tên Giám đốc.
“Ngày lập báo cáo”: Mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại.
Bước 4: Click vào nút “Ghi”, nếu có lỗi phần mềm sẽ tự động thông báo.
Bước 5: Nếu thành công, các bạn ấn nút “Kết xuất XML” rồi nộp cho cơ quan Thuế.
Nguồn: bravo.com.vn
 
  • Like
Reactions: Anhnp

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK