Nhờ các anh/chị giúp đỡ giải bài thi liên quan BCTC. Em cám ơn ạ

V

Vu Th

Sơ cấp
16/8/23
2
1
3
31

Câu 1: Doanh nghiệp ABC đang thực hiện lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N, có bảng tổng hợp số dư chi tiết một số tài khoản sau (Đơn vị: 1000đ):​


Khoản nợ phải thu của công ty X1 liên quan đến nghiệp vụ bán hàng ngày 1/12/N, thời hạn nợ theo hợp đồng là 6 tháng.

Khoản nợ phải thu công ty X2 liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 20/12/N, theo hợp đồng, thời hạn nợ phải thu là 18 tháng.

Khoản nợ phải thu của công ty X3 liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 1/2/N, thời hạn nợ theo hợp đồng là 12 tháng.

Công ty X4 ứng trước tiền hàng để mua hàng theo hợp đồng đã kí ngày 25/12/N. Theo hợp đồng, thời hạn giao hàng là 10/1/N+1.

Tên tài khoảnSố dư nợSố dư có
Tài khoản 131550.000
Công ty X1​
120.000
Công ty X2​
350.000
Công ty X3​
250.000
Công ty X4​
170.000

Yêu cầu:
Từ những thông tin trên, hãy lập và giải thích cách lập các chỉ tiêu liên quan trên Bảng cân đối kế toán của ABC tại ngày 31/12/N.

Câu 2: Một doanh nghiệp nhận được biên bản xác nhận số liệu kiểm tra của chi cục thuế quận X ngày 21.01.N+1 với các kết luận như sau:​

Giảm thuế GTGT của các HĐGTGT không phục vụ sản xuất kinh doanh năm N-1 là 14.746.035 đồng

Giảm chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không sản xuất kinh doanh năm N-1 là: 26.182.481 đồng

Giảm chi phí QLDN là chi phí tiền lương không hợp lệ năm N-1 là 27.660.632 đồng

Truy thu số tiền thuế TNCN năm N-1 số tiền 4.399.452 đồng

Phạt do vi phạm hành chính (Chữ ký của thủ trưởng đơn vị ở Liên 1 và liên 3 của 08 tờ hóa đơn GTGT năm N-1 không thống nhất) là 8.000.000 đồng.

LLà người chịu trách nhiệm lập BCTC của DN trên, anh chị cho biết sẽ xử lý kết luận của biên bản kiểm tra như thế nào? Chỉ rõ kết luận này ảnh hưởng đến số liệu trên BCTC ra sao?
 
Legia2024

Legia2024

Sơ cấp
13/10/23
1
1
1
33
Bài 1:
Bạn phân ra nợ Phai thu khách hang ngắn hạn Ma so 131 và dài hạn Ma so 211(>12 tháng tinh tu ngay đến hạn thanh toán - ngày ket thuc nien do bao cao).
Tra truoc nguoi bán ghi vào mã số 212
Bài 2:
Biên bản KT thuế các bút toán xử lý vào năm sau (không sửa báo cái năm trước).
Doanh thu chi phí năm trước bị xuất toán, khoan phạt thì trừ hết vào chỉ tiêu Lợi nhuan nhuận chưa phân phối.
Phần chi phí bị xuất toán tinh thêm thuế TNDN nếu năm trước có lãi. + lãi chậm nộp nếu có ( thuế GTGT cũng phải tinh lãi chậm nộp)
Thue TNCN bị truy thu thì ghi nhân vào phải thu khac 138 chi tiết đối tượng thu.
 
  • Like
Reactions: Vu Th
Khóa học Quản trị dòng tiền
CamVan27

CamVan27

Sơ cấp
11/12/23
1
1
3
32

Câu 1: Doanh nghiệp ABC đang thực hiện lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N, có bảng tổng hợp số dư chi tiết một số tài khoản sau (Đơn vị: 1000đ):​


Khoản nợ phải thu của công ty X1 liên quan đến nghiệp vụ bán hàng ngày 1/12/N, thời hạn nợ theo hợp đồng là 6 tháng.

Khoản nợ phải thu công ty X2 liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 20/12/N, theo hợp đồng, thời hạn nợ phải thu là 18 tháng.

Khoản nợ phải thu của công ty X3 liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 1/2/N, thời hạn nợ theo hợp đồng là 12 tháng.

Công ty X4 ứng trước tiền hàng để mua hàng theo hợp đồng đã kí ngày 25/12/N. Theo hợp đồng, thời hạn giao hàng là 10/1/N+1.

Tên tài khoảnSố dư nợSố dư có
Tài khoản 131550.000
Công ty X1​
120.000
Công ty X2​
350.000
Công ty X3​
250.000
Công ty X4​
170.000

Yêu cầu:
Từ những thông tin trên, hãy lập và giải thích cách lập các chỉ tiêu liên quan trên Bảng cân đối kế toán của ABC tại ngày 31/12/N.

Câu 2: Một doanh nghiệp nhận được biên bản xác nhận số liệu kiểm tra của chi cục thuế quận X ngày 21.01.N+1 với các kết luận như sau:​

Giảm thuế GTGT của các HĐGTGT không phục vụ sản xuất kinh doanh năm N-1 là 14.746.035 đồng

Giảm chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không sản xuất kinh doanh năm N-1 là: 26.182.481 đồng

Giảm chi phí QLDN là chi phí tiền lương không hợp lệ năm N-1 là 27.660.632 đồng

Truy thu số tiền thuế TNCN năm N-1 số tiền 4.399.452 đồng

Phạt do vi phạm hành chính (Chữ ký của thủ trưởng đơn vị ở Liên 1 và liên 3 của 08 tờ hóa đơn GTGT năm N-1 không thống nhất) là 8.000.000 đồng.

LLà người chịu trách nhiệm lập BCTC của DN trên, anh chị cho biết sẽ xử lý kết luận của biên bản kiểm tra như thế nào? Chỉ rõ kết luận này ảnh hưởng đến số liệu trên BCTC ra sao?
Bạn ơi, bạn có lời giải cho bài này chưa ạ? Cho mình xin với. Mình cũng đang gặp dạng bài này mà chưa biết trình bày sao cả.
Mình cảm ơn nha.
 
  • Like
Reactions: hotbap
H

hotbap

Sơ cấp
12/12/23
1
0
1
35

Câu 1: Doanh nghiệp ABC đang thực hiện lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N, có bảng tổng hợp số dư chi tiết một số tài khoản sau (Đơn vị: 1000đ):​


Khoản nợ phải thu của công ty X1 liên quan đến nghiệp vụ bán hàng ngày 1/12/N, thời hạn nợ theo hợp đồng là 6 tháng.

Khoản nợ phải thu công ty X2 liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 20/12/N, theo hợp đồng, thời hạn nợ phải thu là 18 tháng.

Khoản nợ phải thu của công ty X3 liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 1/2/N, thời hạn nợ theo hợp đồng là 12 tháng.

Công ty X4 ứng trước tiền hàng để mua hàng theo hợp đồng đã kí ngày 25/12/N. Theo hợp đồng, thời hạn giao hàng là 10/1/N+1.

Tên tài khoảnSố dư nợSố dư có
Tài khoản 131550.000
Công ty X1​
120.000
Công ty X2​
350.000
Công ty X3​
250.000
Công ty X4​
170.000

Yêu cầu:
Từ những thông tin trên, hãy lập và giải thích cách lập các chỉ tiêu liên quan trên Bảng cân đối kế toán của ABC tại ngày 31/12/N.

Câu 2: Một doanh nghiệp nhận được biên bản xác nhận số liệu kiểm tra của chi cục thuế quận X ngày 21.01.N+1 với các kết luận như sau:​

Giảm thuế GTGT của các HĐGTGT không phục vụ sản xuất kinh doanh năm N-1 là 14.746.035 đồng

Giảm chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không sản xuất kinh doanh năm N-1 là: 26.182.481 đồng

Giảm chi phí QLDN là chi phí tiền lương không hợp lệ năm N-1 là 27.660.632 đồng

Truy thu số tiền thuế TNCN năm N-1 số tiền 4.399.452 đồng

Phạt do vi phạm hành chính (Chữ ký của thủ trưởng đơn vị ở Liên 1 và liên 3 của 08 tờ hóa đơn GTGT năm N-1 không thống nhất) là 8.000.000 đồng.

LLà người chịu trách nhiệm lập BCTC của DN trên, anh chị cho biết sẽ xử lý kết luận của biên bản kiểm tra như thế nào? Chỉ rõ kết luận này ảnh hưởng đến số liệu trên BCTC ra sao?
Bạn ơi, bạn có lời giải cho bài này chưa ạ? Cho mình xin với. Mình cũng đang gặp dạng bài này mà chưa biết trình bày sao cả.
Mình cảm ơn nha.
 
P

phuongthaoph

Sơ cấp
13/12/23
1
0
1
36

Câu 1: Doanh nghiệp ABC đang thực hiện lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N, có bảng tổng hợp số dư chi tiết một số tài khoản sau (Đơn vị: 1000đ):​


Khoản nợ phải thu của công ty X1 liên quan đến nghiệp vụ bán hàng ngày 1/12/N, thời hạn nợ theo hợp đồng là 6 tháng.

Khoản nợ phải thu công ty X2 liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 20/12/N, theo hợp đồng, thời hạn nợ phải thu là 18 tháng.

Khoản nợ phải thu của công ty X3 liên quan đến hợp đồng bán hàng ngày 1/2/N, thời hạn nợ theo hợp đồng là 12 tháng.

Công ty X4 ứng trước tiền hàng để mua hàng theo hợp đồng đã kí ngày 25/12/N. Theo hợp đồng, thời hạn giao hàng là 10/1/N+1.

Tên tài khoảnSố dư nợSố dư có
Tài khoản 131550.000
Công ty X1​
120.000
Công ty X2​
350.000
Công ty X3​
250.000
Công ty X4​
170.000

Yêu cầu:
Từ những thông tin trên, hãy lập và giải thích cách lập các chỉ tiêu liên quan trên Bảng cân đối kế toán của ABC tại ngày 31/12/N.

Câu 2: Một doanh nghiệp nhận được biên bản xác nhận số liệu kiểm tra của chi cục thuế quận X ngày 21.01.N+1 với các kết luận như sau:​

Giảm thuế GTGT của các HĐGTGT không phục vụ sản xuất kinh doanh năm N-1 là 14.746.035 đồng

Giảm chi phí mua hàng hóa, dịch vụ không sản xuất kinh doanh năm N-1 là: 26.182.481 đồng

Giảm chi phí QLDN là chi phí tiền lương không hợp lệ năm N-1 là 27.660.632 đồng

Truy thu số tiền thuế TNCN năm N-1 số tiền 4.399.452 đồng

Phạt do vi phạm hành chính (Chữ ký của thủ trưởng đơn vị ở Liên 1 và liên 3 của 08 tờ hóa đơn GTGT năm N-1 không thống nhất) là 8.000.000 đồng.

LLà người chịu trách nhiệm lập BCTC của DN trên, anh chị cho biết sẽ xử lý kết luận của biên bản kiểm tra như thế nào? Chỉ rõ kết luận này ảnh hưởng đến số liệu trên BCTC ra sao?

Bạn ơi, bạn có lời giải cho bài này chưa ạ? Cho mình xin với. Mình cũng đang gặp dạng bài này mà chưa biết trình bày sao cả.
Mình cảm ơn nha.
cho mình xin bài giải của bài này với ạ. Mình cảm ơn ạ
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,025
410
83
46
Ninh Thuận
cho mình xin bài giải của bài này với ạ. Mình cảm ơn ạ
Bạn ơi, bạn có lời giải cho bài này chưa ạ? Cho mình xin với. Mình cũng đang gặp dạng bài này mà chưa biết trình bày sao cả.
Mình cảm ơn nha.
các em đã giải được đến đâu & chỗ nào chưa hiểu, các em show lên. Chị nhờ anh chị kế toán đi trước giải giúp tụi em nha
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA