Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

 • Thread starter Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán
 • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
W

Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán

Guest
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính) I. Phương pháp khấu hao đường thẳng: 1. Nội dung của phương pháp: Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

BQT trực tuyến

 • HungTV
  HungTV
  Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

 • huongdo1310
 • LangnghedaNinhBinh
 • HungTV
 • duongduong123456

Xem nhiều

TEXT LINK

Top