Xử lý chênh lệch thuế TNDN

  • Thread starter An Sa
  • Ngày gửi
An Sa

An Sa

Sơ cấp
16/3/21
2
0
1
28
Công ty em năm 2020 quyết toán thuế năm 2018-2019 có quyết định truy thu thuế TNDN số tiền 10 tr và được cấn trừ vào số thuế TNDN nộp thừa. Nhưng trên sổ sách kế toán thì năm 2019 số thuế TNDN nộp thừa (dư nợ TK 3334) chỉ có 2 tr. Trường hợp như thế mình xử lý như thế nào cho đúng ạ?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Công ty em năm 2020 quyết toán thuế năm 2018-2019 có quyết định truy thu thuế TNDN số tiền 10 tr và được cấn trừ vào số thuế TNDN nộp thừa. Nhưng trên sổ sách kế toán thì năm 2019 số thuế TNDN nộp thừa (dư nợ TK 3334) chỉ có 2 tr. Trường hợp như thế mình xử lý như thế nào cho đúng ạ?
Ca này thì rất khó để hạch toán theo bài được nên thôi cứ làm sao thì làm cho nó "khớp" số là được :)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều