NGHIỆP VỤ NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ

  • Thread starter NGUYỄN VĂN BẢO 1990
  • Ngày gửi
NGUYỄN VĂN BẢO 1990

NGUYỄN VĂN BẢO 1990

Sơ cấp
7/9/21
2
0
1
32
A/c cho e hỏi với
Công ty em đang nhận ủy thác đầu tư của 1 số cá nhân và tổ chức để thực hiện dự án
Thì khoản nhận ủy thác hạch toán như thế nào
Và khi dự án hoàn thành mang lại lợi nhuận rồi thì khoản lợi nhuận trả cho bên ủy thác hạch toán như thế nào ạ?
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều