Thông tin tài chính và phi tài chính

 • Thread starter lak2711
 • Ngày gửi
lak2711

lak2711

Sơ cấp
25/9/21
1
0
1
20
MÌnh đang làm đề tài về chủ đề trên ai có tài liệu hay hiểu rõ về bản chất, khái niệm của nó thì giúp mình với ạ ! Thanks all
 
MrGeek

MrGeek

Sơ cấp
16/2/21
43
17
8
48
MÌnh đang làm đề tài về chủ đề trên ai có tài liệu hay hiểu rõ về bản chất, khái niệm của nó thì giúp mình với ạ ! Thanks all
Bạn có thể tham khảo thêm từ những thông tin gợi ý dưới đây:

Thông tin phi tài chính được tính đến trong phân tích DN

Với 5 hạng mục thông tin phi tài chính được khảo sát (quản trị, nguồn lực tự nhiên, vốn quan hệ xã hội và cộng đồng, vốn con người và vốn tri thức), hơn 80% nhà đầu tư và nhà phân tích được hỏi tin rằng, thông tin phi tài chính là rất liên quan hoặc liên quan đến quyết định đầu tư hay phân tích của họ.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích thường sử dụng nhiều thông tin phi tài chính trong phân tích và đánh giá doanh nghiệp. Chẳng hạn, thông tin về quản trị được coi là đặc biệt quan trọng. Các khía cạnh phi tài chính khác, đặc biệt là nguồn lực tự nhiên, được coi là quan trọng với các nhà phân tích và nhà đầu tư coi trọng trách nhiệm xã hội - nhưng ít được quan tâm hơn bởi các nhà đầu tư thiên về thông tin tài chính. Khảo sát cũng cho thấy, ngày càng có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các thông tin phi tài chính.

Chú thích cuối trang của báo cáo tài chính

Người đọc nên tìm ra những dữ liệu liên quan đến các vấn đề như:
 • Chính sách của doanh nghiệp
 • Phương pháp xác định giá trị kho hàng
 • Tài sản tổn thất
 • Các nguồn đầu tư
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chính sách kế toán
 • Mục ghi không định kỳ
 • Tuyển dụng và nghỉ hưu
 • Quyền chọn cổ phiếu
 • Nợ dài hạn
 • Nợ phải trả
 • Các hợp đồng tương lai
 • Tín dụng và rủi ro thị trường
 • Giá trị hợp lý của các công cụ tài chính
 • Các phân khúc kinh doanh
 

Xem nhiều