Kế toán giá thành phương pháp kết chuyển song song

T. Hang

T. Hang

Sơ cấp
7/9/21
5
7
3
19
Mọi người cho mình hỏi: 1 Thành phẩm ở PX2 cần 2 BTP của PX1 là ntn ý, mình không hiểu sẽ được đưa vào đâu khi tính chi phí PX2?
Mình cảm ơn mọi người.
Bài 6/tr35:
1632788668829.png
Bài mình làm:

1632789003870.png

1632789047199.png
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều