Giúp em định khoản các nghiệp vụ sau

 • Thread starter ktkimngan
 • Ngày gửi
ktkimngan

ktkimngan

Sơ cấp
17/12/22
1
0
1
19
 1. Công ty A mua 1 lô hàng trị giá 100.000.000đ, thuế GTGT đầu vào là 10%. Chưa thanh toán cho công ty B. Công ty quyết định giảm 2% trên tổng giá thanh toán
 2. Đầu tháng công ty kiểm kê thành phẩm phát hiện thiếu 40 sản phẩm đơn giá 50.000 đ/kg. Phát hiện được nguyên nhân do công nhân làm mất
 3. Mua vật liệu B, hàng đã về nhập kho với số lượng 150 tấn, số tiền : 484.000.000 đ trong đó thuế GTGT: 44.000.000 đ, đã thanh toán cho khách hàng 90% giá trị hợp đồng vào tháng trước. CP vận chuyển lộ hàng 11.000.000 đ, trong đó thuế GTGT là 1.000.000đ thanh toán bằng tiền mặt
 4. Thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp số tiền 7.000.000 đ và phí vận chuyển tiền 11.000 đ
 5. Xuất kho một công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 03 lần, trị giá ban đầu là 3.000.000 đ, được sử dụng ở bộ phận bán hàng

 6. Xuất vật liệu dùng cho sản xuất
  1. Sp A :105.000
  2. Sp B :132.000
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA