Danh mục văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử hiệu lực từ 01-07-2022

HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn chứng từ

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2022

Luật số 38/2019/QH14 - Luật quản lý thuế 2019

Luật này quy định về việc đăng ký thuế, khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA