Mọi người giúp e 2 định khoản này với ạ.

  • Thread starter phuonganh311
  • Ngày gửi
P

phuonganh311

Sơ cấp
30/10/21
2
0
1
19
1.Mua một thiết bị sản xuất giá mua chưa thuế 80.000,thuế GTGT 10%,đã trả bằng TGNH.Chi phí trước khi sử dụng đã trả bằng tiền mặt 2.000
2.Nhận góp vốn liên doanh của đơn vị X một thiết bị sản xuất.Theo đánh giá của hội đồng liên doanh tài sản này trị giá 110.000.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
V

vansi200780

Sơ cấp
31/10/21
1
0
1
36
1.Mua một thiết bị sản xuất giá mua chưa thuế 80.000,thuế GTGT 10%,đã trả bằng TGNH.Chi phí trước khi sử dụng đã trả bằng tiền mặt 2.000
2.Nhận góp vốn liên doanh của đơn vị X một thiết bị sản xuất.Theo đánh giá của hội đồng liên doanh tài sản này trị giá 110.000.
Nợ TK 211 80.000+2.000
Nợ TK 133 8.000
Có TK 112 8.800
Có TK 111 2.000
Nợ TK 211 110.000
Có TK 4111 10.000
 

Xem nhiều