Những lưu ý về chính sách miễn tiền chậm nộp thuế năm 2020, 2021

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Hướng dẫn của Cục Thuế Tp. Hà Nội về việc miễn tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Uỷ ban Thường Vụ Quốc Hội.

Các doanh nghiệp phát sinh lỗ trong năm 2020 sẽ được xem xét miễn tiền chậm nộp năm 2020 và 2021 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 .

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:

- Các khoản tiền chậm nộp của năm 2020 và 2021 mà doanh nghiệp đã nộp trước thời điểm có Nghị quyết 406 sẽ không được xử lý lại.

- Đơn đề nghị miễn tiền chậm nộp phải lập theo Mẫu số 01/MTCN Phụ lục II Nghị định số 92/2021/NĐ-CP, trong đó nêu rõ số lỗ phát sinh của kỳ tính thuế năm 2020.

- Đơn đề nghị miễn tiền chậm nộp có thể gửi cho cơ quan thuế bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua bưu điện. Nếu gửi trực tuyến, có thể gửi qua ứng dụng Etax 1.9.2 (địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn) và phần mềm HTKK 4.6.0.

- Nếu doanh nghiệp phát sinh tiền chậm nộp năm 2020, 2021 tại nhiều cơ quan thuế thì phải gửi Đơn đề nghị đến từng cơ quan thuế nơi phát sinh tiền chậm nộp.

- Tiêu chí "phát sinh lỗ trong năm 2020" được xác định căn cứ theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 hoặc Biên bản/Quyết định thanh tra thuế (nếu có).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA