Các văn bản về thuế và hóa đơn dự kiến được sửa đổi

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Thông báo số 411/TB-TCT ngày 9/6/2023 của Tổng cục Thuế về việc phân công triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác thuế trọng tâm tháng 6 năm 2023.

Thông báo phân công nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai trong tháng 6/2023 đối với Cục thuế các tỉnh và các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Đáng chú ý, trong tháng 6/2023, các Vụ thuộc Tổng cục Thuế sẽ triển khai xây dựng Tờ trình, Dự thảo một số văn bản quan trọng gồm:

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN.

- Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB năm 2023 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

- Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022.

- Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2021/TT-BTC về quản lý thuế, hóa đơn, chứng từ.

- Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN.

- Thông tư hướng dẫn sử dụng số định danh cá nhân làm MST và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC .

- Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2020/TT-BTC về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

- Nghị định của Chính phủ quy định về trao thưởng Hóa đơn may mắn trên toàn quốc.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA