Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 51438/CTHN-TTHT ngày 1/12/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

Theo quy định tại điểm g.5 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản chi tiền ăn ca dưới các hình thức trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn được miễn thuế TNCN và không bị khống chế hạn mức.
Tuy nhiên, nếu chi bằng tiền, chỉ được miễn thuế TNCN phần tiền ăn ca, ăn trưa trong hạn mức 730.000 đồng/người/tháng, phần chi vượt phải khấu trừ thuế (khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ).
Đối với khoản chi nghỉ mát, nếu chi riêng từng người lao động thì phải khấu trừ thuế TNCN, ngược lại nếu chi chung cho tập thể thì được miễn thuế (điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
Đối với các khoản chi từ quỹ công đoàn như: chi nâng cao kỹ năng nghề, chi thành lập công đoàn, chi tổ chức phong trào thi đua..., nếu phù hợp với quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 thì cũng được miễn thuế TNCN.
Về thuế TNCN đối với các khoản chi liên quan đến dịch Covid-19, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều