Thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

-> Căn cứ:

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013
hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

+ Tại khoản 2a Điều 2 quy định khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Trường Công ty tặng giỏ tết, voucher mua hàng siêu thị cho nhân viên thì:

- Nếu khoản quà tặng có tính chất của khoản lợi ích không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động dưới mọi hình thức
thì thuộc khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

-> Chi tiết:

- Công văn Số: 7443/CTHN-TTHT ngày 05/02/2024 V/v chính sách thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

-> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA