Khoản thuế nộp thay tiền chiết khấu của cá nhân kinh doanh không được hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại văn bản số 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022 về việc khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho HKD, CNKD.

“Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty 4 Oranges Co., LTD chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân.”

Trường hợp Công ty thực hiện việc kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đối với các khoản chiết khấu, khuyến mại thì việc hạch toán chi phí được trừ đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 3870/TCT-DNNCN.

Nguồn: Hethongdoithoaidoanhnghiep
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều