Hành vi bán hàng mà không xuất hóa đơn sẽ bị xử lý như thế nào?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Ngoài các trường hợp không cần xuất hóa đơn theo quy định nêu trên, căn cứ theo Khoản 4, Điều 11 của Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 5, Điều 1, Thông tư 176/2016/TT-BTC:

Phạt 10 – 20 triệu đồng đối với đơn vị không lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.00 VNĐ trở lên.

Song song với việc xử phạt, bên bán sẽ phải lập hóa đơn giao lại cho bên mua.

Mặt khác, theo Điểm e, Khoản 1, Điều 13, Thông tư 166/2013/TT-BTC, bên bán không xuất hóa đơn hoặc giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán, bị phát hiện sau khi nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế kết luận là hành vi trốn thuế thì sẽ bị áp dụng các mức phạt như sau:

Mức 1: Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận nếu:

Vi phạm lần đầu đối với hành vi không xuất hóa đơn, được xác định là trốn thuế.

Vi phạm lần thứ hai và có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên.

Mức 2: Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận nếu:

Không xuất hóa đơn và được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng.

Không xuất hóa đơn và được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.

Mức 3: Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận nếu:

Không xuất hóa đơn và được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm lần thứ hai, không có tình tiết giảm nhẹ.

Không xuất hóa đơn và được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm lần thứ ba, có một tình tiết giảm nhẹ.

Mức 4: Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận nếu:

Không xuất hóa đơn và được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết tăng nặng.

Không xuất hóa đơn và được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm lần thứ ba, không có tình tiết giảm nhẹ.

Mức 5: Phạt tiền 3 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận nếu:

Không xuất hóa đơn và được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm lần thứ hai, có hai tình tiết tăng nặng.

Không xuất hóa đơn và được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm lần thứ ba, có tình tiết tăng nặng.

Không xuất hóa đơn và được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế; vi phạm lần thứ tư trở đi.

Như vậy, ngoài các trường hợp nằm trong quy định không cần xuất hóa đơn, doanh nghiệp bán hàng không xuất hóa đơn sẽ bị phạt. Mức phạt căn cứ vào hành vi, số lần vi phạm và tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng, kế toán cần lưu ý khi thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA