Người nước ngoài khai thuế TNCN tại Việt Nam như thế nào

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 7761/CTHN-TTHT ngày 9/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội thì thu nhập phát sinh tại Việt Nam của cá nhân không cư trú sẽ phải chịu thuế TNCN 20%, không phân biệt khoản thu nhập đó được trả từ nước ngoài.

Một người nước ngoài khi đến Việt Nam làm việc, đơn vị tiếp nhận sẽ căn theo hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc để tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến hay biểu thuế toàn phần (20%). Theo đó, nếu thời hạn làm việc nêu trên các văn bản đó từ 183 ngày trở lên trong năm Dương lịch thì thuế TNCN sẽ tính theo biểu lũy tiến; ngược lại, nếu dưới 183 ngày thì tính theo mức 20%.

Ngoài ra, một cá nhân (kể cả người nước ngoài) sẽ phải tự khai thuế TNCN trong các trường hợp sau đây (điểm a.2 Khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC) :

1. Thu nhập được trả từ nước ngoài

2. Thu nhập do các tổ chức quốc tế chi trả nhưng chưa khấu trừ thuế TNCN

3. Nhận cổ phiếu thưởng.

Cá nhân nếu không thuộc các trường hợp nêu trên thì không bắt buộc phải trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều