Không có lựa chọn cho phép sử dụng hóa đơn điện tử loại cũ (không có mã của cơ quan Thuế)

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Công ty tôi đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và được cơ quan thuế chấp nhận vào ngày 31/12/2021. Trong quá trình sử dụng từ ngày 01/01/2022 đến hiện tại, việc cơ quan thuế cấp mã chậm dẫn đến tình trạng không ra hóa đơn kịp gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
Vậy công ty tôi có được quay lại sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC hay không? Nếu được thì công ty tôi cần thực hiện thủ tục như thế nào?

Cục Thuế TP. HCM trả lời:

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và phải ngừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, đồng thời thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26/AC đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử. Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Nguồn: Hệ thống đối thoại doanh nghiệp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA