Cách hợp thức hóa các khoản chi không có Hóa đơn

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Trên thực tế, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có rất nhiều khoản chi không có Hóa đơn. Tuy nhiên những khoản chi đó vẫn có thể được tính vào chi phí hợp lý để khấu trừ thuế nếu doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

1. Các khoản chi tiền lương, tiền công cho người lao động


Điều kiện các khoản chi lương này được tính vào chi phí thuế TNDN gồm:

– Có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định như:

+ Quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp;

+ Hợp đồng lao động;

+ Hồ sơ lao động;

+ Bảng lương, thưởng, bảng chấm công…

+ Quyết định thưởng, bảng tính tiền thưởng, các điều khoản trong hợp đồng cho phù hợp;

+ Chứng từ thanh toán tiền lương thưởng;

+ Và không nằm trong các khoản chi được quy định tại điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC;


2. Các khoản chi của doanh nghiệp khi Thuê tài sản của các cá nhân

Trường hợp 1:
Nếu khoản thuê từ dưới 100 triệu đồng/năm hợp đồng bao gồm:

+ Hợp đồng thuê tài sản;

+ Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị kèm theo tài sản đó;

+ Các hồ sơ, chứng từ chứng mình quyền sở hữu tài sản của bên cho thuê;

+ Chứng từ thanh toán tiền thuê tài sản;


Trường hợp 2: Nếu khoản tiền thuê trên 100 triệu đồng/năm

– Nếu trên hợp đồng thể hiện là DN nộp thay thì DN cần:


+ Hợp đồng thuê tài sản,

+ Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị kèm theo tài sản đó;

+ Các hồ sơ, chứng từ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên cho thuê;

+ Chứng từ trả tiền thuê tài sản.

+ Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.


– Nếu trên hợp đồng thể hiện cá nhân là người đi nộp thuế thì DN cần:

+ Hợp đồng thuê tài sản;

+ Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị kèm theo tài sản đó;

+ Các hồ sơ, chứng từ chứng mình quyền sở hữu tài sản của bên cho thuê;

+ Chứng từ trả tiền thuê tài sản;


3. Nếu DN mua hàng của người dân, mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra (Những mặt hàng được liệt kê theo mục 2.4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC) không phân biệt trên hay dưới 100.000.000 đồng/năm thì cần có:

– Hợp đồng mua bán, cung ứng dịch vụ;

– Chứng từ thanh toán (Có thể thanh toán bằng tiền mặt vì không có hóa đơn);

– Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ;

– Bảng kê mua hàng không có hóa đơn Mẫu 01/TNDN.


4. Nếu mua hàng, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên):

– Trường hợp có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100.000.000 đồng/năm) thì cần:


+ Hợp đồng mua bán;

+ Chứng từ thanh toán (Có thể thanh toán bằng tiền mặt vì không có hóa đơn);

+ Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ;

+ Bảng kê mua hàng KHÔNG có hóa đơn: Mẫu 01/TNDN.


– Trường hợp có mức doanh thu từ (100.000.000 đồng/năm trở lên) thì cần:

+ Hợp đồng mua bán;

+ Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ;

+ Hóa đơn bán hàng;

+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (vì có hóa đơn).

+ Cần có Hóa đơn;


Yêu cầu: Cá nhân, hộ kinh doanh lên Cơ quan thuế để mua hóa đơn bán hàng viết cho doanh nghiệp (Cụ thể, cá nhân, hộ kinh doanh sẽ phải nộp lệ phí môn bài, GTGT, TNCN sau đó cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn bán hàng;
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA