Mỗi tuần một chuyên đề

Chi phí đầu tư thiết bị phòng tập thể dục cho CBCNV có được Trừ TNDN không

  • Thread starter Nguyen Nhu Kien
  • Ngày gửi
N

Nguyen Nhu Kien

Sơ cấp
12/7/21
1
0
1
40
Công ty e hoạt động giáo dục mầm non, có đầu tư trang thiết bị phòng tập thể dục cho CBCNV của trường chi phí này có được trừ không ? Nhờ các anh chị chỉ giáo giúp! E cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Công ty e hoạt động giáo dục mầm non, có đầu tư trang thiết bị phòng tập thể dục cho CBCNV của trường chi phí này có được trừ không ? Nhờ các anh chị chỉ giáo giúp! E cám ơn
Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014) quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:
- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
Việc xác định 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia :)) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia :)) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)”.

Ngoài ra, để chi phí phúc lợi này là chi phí được trừ thì cần có hoá đơn GTGT hợp lệ và đảm bảo thanh toán không dùng tiền mặt nếu giá trị trên 10 triệu.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA