Nhờ cac anh chi giải giup e bài tập Mô phỏng Kiểm toán nay với ạ , e bí quá

  • Thread starter Lê Đức Tuấn
  • Ngày gửi
Lê Đức Tuấn

Lê Đức Tuấn

Sơ cấp
1/1/24
2
2
1
29
Hãy cho biết các nghiệp vụ ghi sổ sai sau đây sẽ ảnh hưởng đến báo cáo hoạt động kinh doanh và bảng cân đối như thế nào? Hãy điều chỉnh bút toán cho đúng và nêu các thủ tục kiểm soát.
  • 1. Ghi hóa đơn bán hàng năm 20XX+1 vào năm 20XX với giá vốn 200trđ, doanh thu thu 300 trđ chưa thuế GTGT 10%
  • 2. Tiền cước điện thoại tháng 12 25,3 trđ bị kế toán ghi thành chi phí sửa chữa tài sản cố định
  • 3. Không ghi nhận giá vốn hàng bán 330 trđ
  • 4. Tạm ứng cho nhân viên 6tr nhưng ghi vào chi phí trả trước
  • 5. Bỏ sót 1 nghiệp vụ bán hàng với doanh thu 200 trđ, giá vốn 150 trđ
 
  • Like
Reactions: MINA

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA