Nhập dư và thiếu thành phẩm từ sản xuất

  • Thread starter Lâm Hải Liên
  • Ngày gửi
Lâm Hải Liên

Lâm Hải Liên

Sơ cấp
19/4/22
1
0
1
38
Chào các anh chị kế toán
Mình muốn hỏi về định mức ah
Ví dụ muốn nhập 1.000kg Thành phẩm, cần 20% NVL A, 30% NVL B, 50% NVL C, 5% hao hụt trong định mức .
Mà nếu Thành phẩm nhập kho là 1.005kg thì 5kg này xử lý sao ah?
Vì 100% NVL thì khớp với Thủ kho, nên lấy 100% NVL nhân với 1.005kg thì NVL sẽ không khớp với Thủ kho
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều