Mỗi tuần một chuyên đề

Các anh chị giúp e với

  • Thread starter Ngannnnnnnn
  • Ngày gửi
Ngannnnnnnn

Ngannnnnnnn

Sơ cấp
24/4/22
3
1
3
23
Trong tài liệu kế toán của Cty Trống Đồng có các sai phạm như sau :
1. Việc mua hàng thường ghi chép chậm trễ đến hàng tháng do bộ phận nhận hàng không gửi phiếu nhập về cho bộ phận kế toán. Cho đến khi người bán thối thúc, kế toán mới tìm phiếu nhập ghi chép nghiệp vụ mua hàng và trả tiền
2. Cô Thúy là nhân viên phụ trách theo dõi nợ phải trả. Hàng tháng cô Thúy lập một séc trả tiền cho Cty dịch vụ Hào Hoa và chuyển séc ( chưa ký ) cùng với chứng từ gốc sang cho Kế toán trưởng ký. Khi nhận lại séc ( đã ký ) cô Thúy ghi nợ tài khoản Nợ phải trả và nộp séc vào một tài khoản cá nhân dưới tên Cty Hào Hoa. Vài ngày sau cô lại dùng hóa đơn đã thanh toán đó ghi nghiệp vụ mua hàng một lần nữa rồi lại chuyển cadc chứng từ đó cùng séc ( chưa ký ) sang cho Kế toán trưởng. Séc được ký xong cô Thúy gửi cho Cty dịch vụ Hào Hao
3. Số tiền trên một séc được ghi chép nhầm ở Nhật ký chi quỹ từ 46.128.700đ thành 64.128.700đ
4. Cô Thúy cố ý không ghi vào nhật ký chi quỹ bảy séc đã thanh toán từ ngày 26/12 có số tiền lớn, mục đích để số dư quỹ trên sổ cái không bị âm. Những nghiệp vụ này cô Thúy ghi vào đầu niên độ sau
5. Anh Toàn là một nhân viên bộ phận nhận hàng. Ngoài công việc ở Cty Trống Đồng anh Toàn còn là chủ một cơ sở sản xuất nhỏ. Hàng tháng anh Toàn gửi tới phòng kê toán một phiếu nhập giả mạo. Vài ngày sau, anh ta gửi đến Cty một hóa đơn của cơ sở anh ta làm chủ. Cô Thúy sau khi đối chiếu hóa đơn với phiếu nhập sẽ lập séc thanh toán cho lô hàng không có thật trên
Yêu cầu :
a) Đối với mỗi sai phạm trên hãy cho biết thủ tục kiểm soát nào có thể giúp ngăn chặn không cho chúng xảy ra một cách thường xuyên
b) Với từng sai phạm, hãy thiết lập thủ tục kiểm toán để phát hiện chúng
 
  • Like
Reactions: MINA
Ngannnnnnnn

Ngannnnnnnn

Sơ cấp
24/4/22
3
1
3
23
Trong tài liệu kế toán của Cty Trống Đồng có các sai phạm như sau :
1. Việc mua hàng thường ghi chép chậm trễ đến hàng tháng do bộ phận nhận hàng không gửi phiếu nhập về cho bộ phận kế toán. Cho đến khi người bán thối thúc, kế toán mới tìm phiếu nhập ghi chép nghiệp vụ mua hàng và trả tiền
2. Cô Thúy là nhân viên phụ trách theo dõi nợ phải trả. Hàng tháng cô Thúy lập một séc trả tiền cho Cty dịch vụ Hào Hoa và chuyển séc ( chưa ký ) cùng với chứng từ gốc sang cho Kế toán trưởng ký. Khi nhận lại séc ( đã ký ) cô Thúy ghi nợ tài khoản Nợ phải trả và nộp séc vào một tài khoản cá nhân dưới tên Cty Hào Hoa. Vài ngày sau cô lại dùng hóa đơn đã thanh toán đó ghi nghiệp vụ mua hàng một lần nữa rồi lại chuyển cadc chứng từ đó cùng séc ( chưa ký ) sang cho Kế toán trưởng. Séc được ký xong cô Thúy gửi cho Cty dịch vụ Hào Hao
3. Số tiền trên một séc được ghi chép nhầm ở Nhật ký chi quỹ từ 46.128.700đ thành 64.128.700đ
4. Cô Thúy cố ý không ghi vào nhật ký chi quỹ bảy séc đã thanh toán từ ngày 26/12 có số tiền lớn, mục đích để số dư quỹ trên sổ cái không bị âm. Những nghiệp vụ này cô Thúy ghi vào đầu niên độ sau
5. Anh Toàn là một nhân viên bộ phận nhận hàng. Ngoài công việc ở Cty Trống Đồng anh Toàn còn là chủ một cơ sở sản xuất nhỏ. Hàng tháng anh Toàn gửi tới phòng kê toán một phiếu nhập giả mạo. Vài ngày sau, anh ta gửi đến Cty một hóa đơn của cơ sở anh ta làm chủ. Cô Thúy sau khi đối chiếu hóa đơn với phiếu nhập sẽ lập séc thanh toán cho lô hàng không có thật trên
Yêu cầu :
a) Đối với mỗi sai phạm trên hãy cho biết thủ tục kiểm soát nào có thể giúp ngăn chặn không cho chúng xảy ra một cách thường xuyên
b) Với từng sai phạm, hãy thiết lập thủ tục kiểm toán để phát hiện chúng
Mấy anh chị giúp em với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,036
410
83
46
Ninh Thuận
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
519
40
28
43
Thành Phố Hồ Chí Minh
Trong tài liệu kế toán của Cty Trống Đồng có các sai phạm như sau :
1. Việc mua hàng thường ghi chép chậm trễ đến hàng tháng do bộ phận nhận hàng không gửi phiếu nhập về cho bộ phận kế toán. Cho đến khi người bán thối thúc, kế toán mới tìm phiếu nhập ghi chép nghiệp vụ mua hàng và trả tiền
1.Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Lập quy trình luân chuyển chứng từ kế toán.
2. Cô Thúy là nhân viên phụ trách theo dõi nợ phải trả. Hàng tháng cô Thúy lập một séc trả tiền cho Cty dịch vụ Hào Hoa và chuyển séc ( chưa ký ) cùng với chứng từ gốc sang cho Kế toán trưởng ký. Khi nhận lại séc ( đã ký ) cô Thúy ghi nợ tài khoản Nợ phải trả và nộp séc vào một tài khoản cá nhân dưới tên Cty Hào Hoa. Vài ngày sau cô lại dùng hóa đơn đã thanh toán đó ghi nghiệp vụ mua hàng một lần nữa rồi lại chuyển cadc chứng từ đó cùng séc ( chưa ký ) sang cho Kế toán trưởng. Séc được ký xong cô Thúy gửi cho Cty dịch vụ Hào Hao.
Cái này cũng là kiểm soát nội bộ
3. Số tiền trên một séc được ghi chép nhầm ở Nhật ký chi quỹ từ 46.128.700đ thành 64.128.700đ
Rủi ro kiểm soát trong quy trình
4. Cô Thúy cố ý không ghi vào nhật ký chi quỹ bảy séc đã thanh toán từ ngày 26/12 có số tiền lớn, mục đích để số dư quỹ trên sổ cái không bị âm. Những nghiệp vụ này cô Thúy ghi vào đầu niên độ sau
Sai sót trong kiểm soát
5. Anh Toàn là một nhân viên bộ phận nhận hàng. Ngoài công việc ở Cty Trống Đồng anh Toàn còn là chủ một cơ sở sản xuất nhỏ. Hàng tháng anh Toàn gửi tới phòng kê toán một phiếu nhập giả mạo. Vài ngày sau, anh ta gửi đến Cty một hóa đơn của cơ sở anh ta làm chủ. Cô Thúy sau khi đối chiếu hóa đơn với phiếu nhập sẽ lập séc thanh toán cho lô hàng không có thật trên.
Liên quan đến kiểm soát nội bộ.

Yêu cầu :
a) Đối với mỗi sai phạm trên hãy cho biết thủ tục kiểm soát nào có thể giúp ngăn chặn không cho chúng xảy ra một cách thường xuyên
b) Với từng sai phạm, hãy thiết lập thủ tục kiểm toán để phát hiện chúng
Lập quy trình luân chuyển cụ thể giữa các phòng ban và phòng kế toán , kiểm soát nội bộ
 
  • Like
Reactions: Ngannnnnnnn

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA