Mỗi tuần một chuyên đề

Kiểm toán khoản mục nợ phải thu

  • Thread starter pntmy
  • Ngày gửi
pntmy

pntmy

Sơ cấp
11/4/24
1
0
1
20
KTV tiến hành kiểm toán khoản mục nợ phải thu của công ty Tấn Tài cho niên độ kết thúc ngày 31/12/20X1 và tiến hành gửi thư xác nhận cho khách hàng. Phần lớn thư trả lời đều thể hiện sự đồng ý với số dư mà công ty Tấn Tài đã ghi nhận, ngoại trừ một số trường hợp sau:

a) Khách hàng Tiến Phát có số dư 7 tỷ đồng nói rằng họ chưa từng nghe đến tên công ty Tấn Tài và từ chối xác nhận số dư trên.

b) Một khách hàng có số dư 1.2 tỷ đồng trả lời rằng: họ đã gửi tấm séc cho món nợ trên vào ngày 3/1/20X2

c) Một khách hàng có số dư 540 triệu đồng trả lời rằng họ chỉ nợ 520 triệu vì họ sẽ thanh toán trong khoảng thời gian được hưởng chiết khấu thanh toán. Số tiền chiết khấu là 20 triệu đồng.

d) Một khách hàng có số dư 920 triệu đồng không trả lời thư xác nhận. Thư thứ 2 được gửi đi nhưng bị bưu điện trả về với lý do không xác định được địa chỉ. Kiểm tra thêm thông tin bên bưu điện thì địa chỉ gửi thư đi đúng như địa chỉ mà Tấn Tài cung cấp.

e) Một khách hàng có số dư 90 triệu không trả lời thư xác nhận. Tuy nhiên khi kiểm tra việc nhận tiền sau ngày kết thúc niên độ của Thịnh Phát, bạn phát hiện được có một tấm séc của khách hàng trên trả cho số nợ 90 triệu được ghi nhận trong nhật ký thu tiền vào ngày 3/1/20X1.

f) Một khách hàng có số dư 1.5 tỷ đồng giải thích trong thư xác nhận rằng họ đã trả tiền đầy đủ cho món nợ này. Khi kiểm tra thêm, bạn phát hiện nhân viên phụ trách theo dõi công nợ đã ghi nhầm tài khoản của khách hàng này khi nhận được số tiền thanh toán. Theo cơ cấu tổ chức của Thịnh Phát thì nhân viên này phụ trách theo dõi những khách hàng có tổng số dư nợ phải thu là 750 triệu đồng

Yêu cầu: Cho biết các thủ tục kiểm toán cần thực hiện trong những trường hợp trên? Hãy xác định ảnh hưởng bằng số tiền cụ thể đối với khoản mục nợ phải thu (nếu có).
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
519
40
28
43
Thành Phố Hồ Chí Minh
KTV tiến hành kiểm toán khoản mục nợ phải thu của công ty Tấn Tài cho niên độ kết thúc ngày 31/12/20X1 và tiến hành gửi thư xác nhận cho khách hàng. Phần lớn thư trả lời đều thể hiện sự đồng ý với số dư mà công ty Tấn Tài đã ghi nhận, ngoại trừ một số trường hợp sau:

a) Khách hàng Tiến Phát có số dư 7 tỷ đồng nói rằng họ chưa từng nghe đến tên công ty Tấn Tài và từ chối xác nhận số dư trên.
Kiểm tra có hóa đơn mua hàng hay hợp đồng,chứng từ mua hàng ,bán hàng.
b) Một khách hàng có số dư 1.2 tỷ đồng trả lời rằng: họ đã gửi tấm séc cho món nợ trên vào ngày 3/1/20X2
Số dư xác nhận đến 31/12 nên việc xác nhận chỉ đến .31/12 Hãy xem banking statement vào ngày này
c) Một khách hàng có số dư 540 triệu đồng trả lời rằng họ chỉ nợ 520 triệu vì họ sẽ thanh toán trong khoảng thời gian được hưởng chiết khấu thanh toán. Số tiền chiết khấu là 20 triệu đồng.
Hợp đồng có thể hiện không để căn cứ xác nhận.Hoặc là một thỏa ước niêm yết khác.
d) Một khách hàng có số dư 920 triệu đồng không trả lời thư xác nhận. Thư thứ 2 được gửi đi nhưng bị bưu điện trả về với lý do không xác định được địa chỉ. Kiểm tra thêm thông tin bên bưu điện thì địa chỉ gửi thư đi đúng như địa chỉ mà Tấn Tài cung cấp.
Không gửi thư thì gửi trực tiếp.
e) Một khách hàng có số dư 90 triệu không trả lời thư xác nhận. Tuy nhiên khi kiểm tra việc nhận tiền sau ngày kết thúc niên độ của Thịnh Phát, bạn phát hiện được có một tấm séc của khách hàng trên trả cho số nợ 90 triệu được ghi nhận trong nhật ký thu tiền vào ngày 3/1/20X1.
Việc xác nhận OK
f) Một khách hàng có số dư 1.5 tỷ đồng giải thích trong thư xác nhận rằng họ đã trả tiền đầy đủ cho món nợ này. Khi kiểm tra thêm, bạn phát hiện nhân viên phụ trách theo dõi công nợ đã ghi nhầm tài khoản của khách hàng này khi nhận được số tiền thanh toán. Theo cơ cấu tổ chức của Thịnh Phát thì nhân viên này phụ trách theo dõi những khách hàng có tổng số dư nợ phải thu là 750 triệu đồng
Hạch toán lại và gửi lại thư xác nhận trong mục kiểm toán điều chỉnh
Yêu cầu: Cho biết các thủ tục kiểm toán cần thực hiện trong những trường hợp trên? Hãy xác định ảnh hưởng bằng số tiền cụ thể đối với khoản mục nợ phải thu (nếu có).
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tien2910

tien2910

Sơ cấp
19/4/24
4
0
1
25
a. kiểm tra hợp đồng hóa đơn chứng từ liên quan đến công nợ trên, làm căn cứ xác định có giao dịch
b. kiểm tra sao kê, sổ phụ chứng từ thanh toán sau niên độ xem có đúng là đã gửi séc thanh toán nợ chưa
c. kiểm tra điều khoản hưởng chiếu khấu trên hợp đồng.
d. thu thập tài liệu chứng minh đã gửi thư + ko nhận được thư xác nhận, tìm hiểu công ty trên còn hoạt động ko, sau đó đánh giá khả năng thu hồi nợ, đề nghị bút toán lập dự phòng
e. thủ tục kiểm tra thanh toán sau xác định được số dư công nợ trên là hợp lý, lưu lại chứng từ trên
f. đề nghị bút toán điều chỉnh cho đúng đối tượng
KTV tiến hành kiểm toán khoản mục nợ phải thu của công ty Tấn Tài cho niên độ kết thúc ngày 31/12/20X1 và tiến hành gửi thư xác nhận cho khách hàng. Phần lớn thư trả lời đều thể hiện sự đồng ý với số dư mà công ty Tấn Tài đã ghi nhận, ngoại trừ một số trường hợp sau:

a) Khách hàng Tiến Phát có số dư 7 tỷ đồng nói rằng họ chưa từng nghe đến tên công ty Tấn Tài và từ chối xác nhận số dư trên.

b) Một khách hàng có số dư 1.2 tỷ đồng trả lời rằng: họ đã gửi tấm séc cho món nợ trên vào ngày 3/1/20X2

c) Một khách hàng có số dư 540 triệu đồng trả lời rằng họ chỉ nợ 520 triệu vì họ sẽ thanh toán trong khoảng thời gian được hưởng chiết khấu thanh toán. Số tiền chiết khấu là 20 triệu đồng.

d) Một khách hàng có số dư 920 triệu đồng không trả lời thư xác nhận. Thư thứ 2 được gửi đi nhưng bị bưu điện trả về với lý do không xác định được địa chỉ. Kiểm tra thêm thông tin bên bưu điện thì địa chỉ gửi thư đi đúng như địa chỉ mà Tấn Tài cung cấp.

e) Một khách hàng có số dư 90 triệu không trả lời thư xác nhận. Tuy nhiên khi kiểm tra việc nhận tiền sau ngày kết thúc niên độ của Thịnh Phát, bạn phát hiện được có một tấm séc của khách hàng trên trả cho số nợ 90 triệu được ghi nhận trong nhật ký thu tiền vào ngày 3/1/20X1.

f) Một khách hàng có số dư 1.5 tỷ đồng giải thích trong thư xác nhận rằng họ đã trả tiền đầy đủ cho món nợ này. Khi kiểm tra thêm, bạn phát hiện nhân viên phụ trách theo dõi công nợ đã ghi nhầm tài khoản của khách hàng này khi nhận được số tiền thanh toán. Theo cơ cấu tổ chức của Thịnh Phát thì nhân viên này phụ trách theo dõi những khách hàng có tổng số dư nợ phải thu là 750 triệu đồng

Yêu cầu: Cho biết các thủ tục kiểm toán cần thực hiện trong những trường hợp trên? Hãy xác định ảnh hưởng bằng số tiền cụ thể đối với khoản mục nợ phải thu (nếu có).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA