Nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thuế GTGT năm 2022

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Theo đó, nghị định 34 cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế với số thuế GTGT phát sinh phải nộp từ:
 • Với NTT kê khai thuế GTGT theo tháng: kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2022
 • Với NTT kê khai thuế GTGT theo quý: kỳ tính thuế quý I, II/2022
Bao gồm:
 • Số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác trụ sở chính của NTT
 • Số thuế nộp theo từng lần phát sinh
Thời gian gia hạn:
 • 06 tháng: với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý I năm 2022,
 • 05 tháng: đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2022 và quý II năm 2022,
 • 04 tháng: đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2022, thời gian gia hạn là
 • 03 tháng: đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2022.
Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định về quản lý thuế.

Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn khiến tăng số thuế GTGT cần nộp, nộp trước thời hạn gia hạn nộp thuế thì số thuế được gia hạn sẽ gồm số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Nếu doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo pháp luật, nhưng chưa cần nộp số thuế GTGT phát sinh trên tờ khai thuế VAT đã kê khai, thì thời hạn nộp thuế GTGT theo:
 • Kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/10/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/11/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Kỳ tính thuế quý I năm 2022: Chậm nhất là ngày 30/10/2022.
 • Kỳ tính thuế quý II năm 2022: Chậm nhất là ngày 30/12/2022.
Lưu ý: Nếu DN, đơn vị, tổ chức tại điều 3 nghị định này có chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai thuế GTGT riêng với CQT quản lý trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị như vậy cũng thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế GTGT.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA