Mỗi tuần một chuyên đề

Cho rút vốn bằng tài sản, công ty phải xuất hóa đơn và nộp thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 25536/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế.

Căn cứ Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, trường hợp cá nhân góp vốn thành lập công ty sau đó rút vốn bằng tài sản thì công ty phải xuất hóa đơn, tính thuế GTGT theo mức thuế suất tương ứng với loại tài sản rút vốn, đồng thời khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA