Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận SAU THUẾ.

  • Thread starter lapbitas
  • Ngày gửi
lapbitas

lapbitas

Cao cấp
24/1/11
366
37
28
40
Ha Noi
Em chào các Anh/Chị
E xin tư vấn TH như sau:
Công ty A ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty B cụ thể:
- Bên A có chứng chỉ được phép kinh doanh nhà thuốc
- Bên B có cửa hàng mặt bằng kinh doanh
Hình thức phân chia: Lợi nhuận sau thuế ( Tỷ lệ chia Bên A 20%, Bên B 80%). Hai bên đồng ý cử bên A là người đại diện đứng ra nộp tất cả các loại thuế liên quan và xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng.

E xin hỏi: Trong TH này thì Khoản lợi nhuận sau thuế mà công ty B nhận được sẽ hạch toán như thế nào? (Có được miễn thuế không?) Công ty B có phải xuất hóa đơn cho công ty A về khoản tiền nhận được không?
Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
519
40
28
43
Thành Phố Hồ Chí Minh
Em chào các Anh/Chị
E xin tư vấn TH như sau:
Công ty A ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty B cụ thể:
- Bên A có chứng chỉ được phép kinh doanh nhà thuốc
- Bên B có cửa hàng mặt bằng kinh doanh
Hình thức phân chia: Lợi nhuận sau thuế ( Tỷ lệ chia Bên A 20%, Bên B 80%). Hai bên đồng ý cử bên A là người đại diện đứng ra nộp tất cả các loại thuế liên quan và xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng.

E xin hỏi: Trong TH này thì Khoản lợi nhuận sau thuế mà công ty B nhận được sẽ hạch toán như thế nào? (Có được miễn thuế không?) Công ty B có phải xuất hóa đơn cho công ty A về khoản tiền nhận được không?
Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều
. Khi doanh nghiệp nhận cổ tức, lợi nhuận được chia:

– Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền từ công ty liên doanh, liên kết cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Khi nhận được cổ tức, lợi nhuận của giai đoạn trước khi đầu tư hoặc cổ tức, lợi nhuận được chia (bằng tiền), ghi:

Nợ các TK 112, 138

Có TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
Bên B là công ty pháp nhân liên quan đến thuế TNDN .Lãi được chia đương nhiên tính thuế
 
  • Like
Reactions: lapbitas
lapbitas

lapbitas

Cao cấp
24/1/11
366
37
28
40
Ha Noi
" Khi doanh nghiệp nhận cổ tức, lợi nhuận được chia:

– Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền từ công ty liên doanh, liên kết cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Khi nhận được cổ tức, lợi nhuận của giai đoạn trước khi đầu tư hoặc cổ tức, lợi nhuận được chia (bằng tiền), ghi:

Nợ các TK 112, 138

Có TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
Bên B là công ty pháp nhân liên quan đến thuế TNDN .Lãi được chia đương nhiên tính thuế"

==> góp vốn đầu tư không thành lập pháp nhận bạn à. DẠNG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH bên A chịu trách nhiệm hạch toán và xuất hóa đơn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA