Thời gian thử việc có được tính trợ cấp thôi việc?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Người lao động làm việc cho công ty từ ngày 1/1/2020, ngày 1/3/2022 chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 1/3/2020 đến ngày 28/2/2022. Thời gian thử việc (1/1-28/2/2020) không được đóng BHTN.
Ngày 1/3/2022 người lao động nêu trên thôi việc, vậy công ty có phải trả trợ cấp thôi việc không?


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm ngày 1/3/2022 nên việc tính và chi trả trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 8 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Theo đó, thời gian thử việc được tính là thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động để tính trả trợ cấp thôi việc.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 6 tháng được tính bằng ½ năm.

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung hỏi, trường hợp lao động nêu trên chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10, Điều 34 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là 2 tháng, được tính bằng ½ năm.

Nguồn: Chinhphu.vn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA