Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 31 thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế, đáng chú ý gồm các thủ tục:

- Khai quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh được hưởng ưu đãi;

- Thay đổi kỳ tính thuế GTGT, thuế TNCN từ tháng sang quý;

- Khai thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý;

- Khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý;

- Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Khai thuế TNCN đối với tổ chức khai thay thuế cho cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn do nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoản thưởng cho cổ đông hiện hữu;

- Khai thuế TNCN đối với tổ chức nơi cá nhân góp vốn khai thay thuế trong trường hợp cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, chứng khoán;

- Khai thuế TNCN đối với tổ chức nơi cá nhân góp vốn khai thay thuế trong trường hợp cá nhân góp vốn bằng bất động sản;

- Khai thuế đối với tổ chức khai thay và nộp thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức, tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thay cho cá nhân có tài sản cho thuê;

....

Ngoài ra, Quyết định này còn sửa đổi, thay thế một số thủ tục về khai thuế GTGT, khai thuế TTĐB, khai thuế TNDN, khai thuế nhà thầu, khai bổ sung hồ sơ thuế,....

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016.

Bãi bỏ Quyết định số 2706/QĐ-BTC ngày 29/12/2017, Quyết định số 625/QĐ-BTC ngày 10/4/2019, Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 20/3/2019, Quyết định số 1087/QĐ-BTC ngày 03/6/2021.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA