Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Thông báo của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và biên lai điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Theo thông báo của Cục thuế TP. Hà Nội, khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, doanh nghiệp không cần phải đăng ký, thông báo phát hành hay chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế.

Đồng thời, doanh nghiệp được tự thiết kế phần mềm lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung bắt buộc theo khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có thể tham khảo mẫu 03/TNCN tại phụ lục III Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Các nội dung trên chứng từ khấu trừ thuế điện tử bắt buộc phải có gồm:

a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu, ký hiệu, số thứ tự của chứng từ khấu trừ thuế;

b) Tên, địa chỉ, MST của người nộp;

c) Tên, địa chỉ, MST của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);

d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);

đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;

e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;

g) Họ tên, chữ ký điện tử của người trả thu nhập.

Trong thời gian doanh nghiệp chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì có thể sử dụng chứng từ giấy tự phát hành, không cần mua của cơ quan thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA