Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
564
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 7460/BTC-TCT ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính về chính sách giảm thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng.

Theo Bộ Tài chính, các công trình, hạng mục xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022 đều thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, không phân biệt đã hay chưa thanh toán.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều